ریاضیدانان کانادایی ابزار دستی را برای تشخیص محتویات غذایی ابداع کرده اند.

به گزارش افکارنیوز ، این ابزار که TellSpec نام گرفته، نه تنها به کاربر در خصوص مواد شیمیایی، آلرژن ها و موادی که معمولا از آنها اجتناب می کند، هشدار می دهد، بلکه به وی در خصوص آگاهی از حساسیت های غذایی اش نیز کمک می کند.

هدف ایزابل هافمن و استفان واتسون، ریاضی دانان شرکت کانادایی «تل اسپک» از ابداع چنین سامانه ای، امکان ارائه انتخاب های غذایی مناسب با بررسی محتوایات غذاهاست.

این ابزار از طیف سنج رامان کوچک، یک الگوریتم منحصر بفرد و یک برنامه گوشی هوشمند ساده استفاده می کند و فرآیند اسکن محتوایات غذا با فشار دادن یک دگمه انجام می شود.

این سیستم ابداعی، پرتو لیزر کم قدرتی را بر آیتم غذایی تابیده و امواج نور منعکس شده را برای شناسایی محتویات شیمیایی غذا تحلیل می کند.

داده های به دست آمده در موتور تحلیل آپلود می شوند و این موتور، اطلاعات را پردازش کرده و آنها را با یک طیف ارجاعی مقایسه می کند.

سپس این موتور نتایج را با کمک پایگاه داده تفسیر و آنها را بر روی گوشی هوشمند کاربر دانلود می کند.

هافمن بر این باور است، ابزار ابداعی حدود ۹۷.۷ درصد اوقات، قادر به شناسایی موفق غذاها و محتویاتشان پس از اسکن گرفتن از آنهاست.

تیم تحقیقاتی از ۳۰۰۰ آیتم غذایی برای خلق پایگاه اولیه داده ها استفاده کرد، اما ابزار آنها می تواند طیف نامحدودی از مواد را تشخیص دهد.
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات