عرق کردن کف دست بیشتر ارثی است و از طریق وراثت و ژنتیک قابل انتقال می باشد.

به گزارش باشگاه خبرنگاران عرق کردن کف دست بیشتر زمینه ژنتیکی دارد تا ناراحتی های جسمی و روحی، چرا که کف دست دارای بیشترین تعداد غدد است که تعریق آن بسته به وراثت کم یا زیاد می باشد.

البته شایان ذکر است؛ در این میان اضطراب و فشارهای عصبی روحی و روانی بسیار تأثیر دارد که در این صورت بهتر است مبتلایان برای درمان نزدیک مشاور یا روانشناس بروند.
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات