دکتر مرندی، رئیس فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران با اشاره به ابعاد فرهنگی و اقتصادی در افزایش جمعیت گفت: رسانه ها نقش بسیار موثری در فرهنگ سازی رشد جمعیت در کشور دارند.

به گزارش پایگاه رسمی فرهنگستان علوم پزشکی، دکتر سید علیرضا مرندی با بیان این مطلب افزود: باید به اقشار مختلف جامعه آموزش های مناسب را ارائه دهیم تا موضوع و راهکارهای رشد جمعیت کشور و دلایل آن در بین افکار عمومی تبیین شود.

وی نقش آموزش و پرورش و رسانه های جمعی را بسیار مهم و اساسی خواند و خاطرنشان کرد: مسئولان و دست اندکاران نظام باید توجه ویژه ای به این موضوع داشته باشند و ابعاد فرهنگی رشد جمعیت باید در رسانه ها بازتاب گسترده ای داشته باشد.

رئیس فرهنگستان علوم پزشکی گفت: متأسفانه فرهنگ وضع حمل سزارین نیز به عنوان روشی نامناسب یکی از موانع بسیار مهم افزایش جمعیت است و باید راهکارهای اصلاح آن صورت گیرد .

دکتر مرندی با تاکید بر مدیریت و برنامه ریزی هدفمند افزود: برنامه ها و هدف های موثر و مدیریت راهبردی می تواند در رسیدن اهداف جامعه به ایده آل های مورد نظر بسیار موثر واقع شود.

وی گفت: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با توجه به نقش کارشناسی خود و با همکاری و سرمایه گذاری شهرداری در حال راه اندازی شبکه بهداشت و درمان در سطح شهر تهران است و این کار بسیار ارزشمند، نقش بسزایی در ارتقاء سلامت جامعه خواهد داشت.

در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات