یک ستاره شناس کانایی از کشف یک منظومه سه ستاره ای خبر داده که می تواند سرنخی برای حل اسرار کیهانی باشد و حتی نظریه نسبیت عام انیشتین را به چالش بکشد.

به گزارش افکارنیوز ، اینگرید استیرز ستاره شناس دانشگاه بریتیش کلمبیا بخشی از یک تیم بین المللی است که روی یک منظومه متشکل از دو ستاره کوتوله سفید و یک تب اختر ابرمتراکم بوده که در یک فضای کوچکتر از مدار زمین به دور خورشید قرار گرفته اند.

این تب اختر ۴۲۰۰ سال نوری از زمین فاصله دارد و ۳۶۶ بار در ثانیه می چرخد و در مدار نزدیک یک ستاره کوتوله سفید کشف شد که هر دو با یک ستاره کوتوله سفید دیگر در یک فاصله دورتر در یک مدار نزدیک قرار دارند.

این منظومه ارائه کننده بهترین فرصت ممکن برای آزمایش یک خطای احتمالی از یک مفهوم کلیدی در نظریه نسبیت عامل انیشتین است که می گوید اصل تعادل قوی که بیان می کند تأثیر گرانش روی یک جسم به ماهیت یا ساختار داخلی جسم بستگی ندارد.

استیرز طی بیانیه ای اعلام کرده است که با سنجش بسیار دقیق زمان امواج ضرباتی که از سوی تب اختر می آید ما می توانیم انحراف از اصل تعادل قوی را در حساسیتی چندین مرتبه بیشتر از گذشته بررسی کنیم. یافتن انحراف از اصل تعادل قوی نشان دهنده یک شکاف در نظریه نسبیت عام است و ما را به سوی یک نظریه بازنگری شده از گرانش سوق می دهد.

وقتی که یک ستاره بزرگ به عنوان یک ابرنواختر منفجر می شود و بقایای آن به هسته ستاره ابر متراکم تقلیل می یابد قسمتی از جرم آن به انرژی پیوندی گرانشی تبدیل می شود که اجرای ستاره متراکم را درکنار هم حفظ می کند. اصل تعادل قوی می گوید که این انرژی پیوندی به صورت گرانشی واکنش نشان می دهد درست مثل این که هنوز جرم است. این درحالی است که گزینه های پیشنهادی مختلف درباره نظریه نسبیت عام منکر این واکنش شده اند.

اسکات رانسوم از رصدخانه ستاره شناسی رادیوملی در چارلوتسویل، ویرجینیای آمریکا گفت: این منظومه سه ستاره ای یک آزمایشگاه کیهانی طبیعی در اختیار ما گذاشته است تا هر آنچه را که پیشتر کشف شده برای یادگیری تعامل منظومه سه ستاره ای به بوته آزمایش بکشیم و مشکلات احتمالی نظریه نسبیت عام را کشف کنیم.
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات