تحقیقات مختلف نشان داده است که ورزش تاثیرات مثبتی بر مغز و همین طور روحیه ورزشکاران می گذارد. مطالعات محققان نشان داده است که ورزش از تحلیل رفتن مغز با بالا رفتن سن نیز جلوگیری می کند.

انجام فعالیت فیزیکی با بالا رفتن سن از کوچک شدن قسمت هایی از مغز که بر حافظه و تفکر تاثیر می گذارد، جلوگیری می کند. فعالیت فیزیکی و ورزش نه تنها از تغییرات مغز بر اثر بالا رفتن سن جلوگیری می کند، بلکه تاثیرات ذهنی و اجتماعی زیادی نیز بر ورزشکاران می گذارد.

در مطالعات منتشر شده در مجله" عصب شناسی" محققان دانشگاه اونیبرگ ۶۰۰ نفر را که حدود ۷۰ سال سن داشتند مورد بررسی قرار دادند. این افراد درباره جزئیات فعالیت فیزیکی، شرایط ذهنی و فعالیت اجتماعی خود اطلاعاتی را در اختیار محققان قرار دادند. نتایج نشان داد افرادی که از لحاظ فیزیکی فعال تر بودند یعنی حداقل چند بار در هفته پیاده روی انجام می دادند، قسمت سفید مغز شان که نقش انتقال دهنده سیستم عصبی را دارد، کمتر تحلیل می رود.

محققان بیان کرده اند که فعالیت های فیزیکی بر کیفیت زندگی و احساس آرامش فرد تاثیر می گذراند. بنابراین این مساله بسیار مهم است که افراد در سنین بالاتر نیز به ورزش کردن خود ادامه دهند .

در تحقیقات گذشته مشخص شده بود که ورزش بر رشد مغز کودکان، افزایش حافظه و کاهش افسردگی نیز تاثیرگذار است.
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات