همچنین کارشناسان به افراد توصیه می کنند در مصرف کافئین هوشیار باشند زیرا می تواند عوارض جانبی همچون اضطراب و عصبانیت به دنبال داشته باشد.

پزشکان آمریکایی در یک مطالعه جدید اظهار داشتند این احتمال وجود دارد که به زودی برای تقویت حافظه و بیدار شدن از خواب به قرص کافئین روی بیاوریم.

در این بررسی قدرت حافظه ۱۶۰ نفر در مدت ۲۴ ساعت مورد آزمایش قرار گرفت و مشخص شد افرادی که از قرص کافئین مصرف می کنند در تست های حافظه، عملکرد بهتری دارند.

همچنین کارشناسان به افراد توصیه می کنند در مصرف کافئین هوشیار باشند زیرا می تواند عوارض جانبی همچون اضطراب و عصبانیت به دنبال داشته باشد.

در این آزمایش نمونه های بزاق شرکت کنندگان برای بررسی سطح کافئین گرفته شد. سپس از این افراد درخواست شد تا به مجموعه ای از تصاویر نگاه کنند. پس از پنج دقیقه به آنان یک قرص ۲۰۰ میلی گرمی کافئین داده شد و مجدد نمونه های بزاق شرکت کنندگان گرفته شد.

این محققان روز بعد از شرکت کنندگان درخواست کردند تا تصاویر مشاهده شده در روز قبل را شناسایی کند. اگرچه ۲۴ ساعت، مدت زمان طولانی به نظر نمی آید اما یکی از شیوه های بررسی حافظه است چون بیشترین احتمال فراموش کردن یک موضوع، در ظرف چند ساعت نخست پس از یادگیری آن اتفاق می افتد.

به گزارش ایسنا به نقل از شبکه خبری بی بی سی، در این بررسی با نشان دادن مجموعه ای از تصاویر که در میان آنها برخی تصاویر جدید و حتی متفاوت نیز وجود داشتند، قدرت حافظه شرکت کنندگان مورد سنجش قرار گرفت و مشخص شد افرادی که از قرص کافئین مصرف کرده بودند از توانایی بیشتری برای تشخیص صحیح تصاویر مشابه برخوردار بودند.

در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات