بهترین مرطوب کنند ه یا به عبارتی چرب کنند ه برای پوست های خشک و به خصوص د ر زمینه اگزمای سرشتی (د رماتیت آتوپیک) ، وازلین است.

به گزارش افکارنیوز ، پوست من خیلی خشک است تا جایی که می ترسم خیلی زود چروک شود ؛ این جمله متد اول خیلی از خانم هاست، به خصوص د ر این روزها که به خاطر سرد ی آب وهوا پوست خشک تر هم می شود تا جایی که د چار سوزش شد ه یا حتی زود خراش برمی د ارد و ظاهری ناخوشایند پید ا می کند. مسلما آرایش نیز روی پوست خشک زیبایی چند انی ند ارد پس باید به د نبال یک راه حل اساسی بود. نخستین راه حلی که به ذهن هرکس می رسد استفاد ه از کرم های مرطوب کنند ه است اما علاوه بر استفاد ه از این کرم ها باید یاد بگیرید چگونه رطوبت را د ر پوست تان نگه د ارید تا کمتر به رطوبت د هی اضافی نیازی پید ا کند.

چرا پوست تان خشک می شود؟


د ر زمستان و پاییز د ما و رطوبت هوا کاهش یافته، وزش باد، لایه چربی طبیعی روی پوست را برمی د ارد و پوست خشک شد ه را باقی می گذارد. علاوه بر این ها د ر خانه ها نیز انواع وسایل گرمایشی مثل بخاری و شوفاژ تمام رطوبت و آب باقیماند ه پوست را می مکد، اگر می خواهید پوستی تازه و با طراوت د اشته باشید باید یاد بگیرید چگونه رطوبت را د رون پوست نگه د ارید.

وازلین د وای د رد خشکی پوست


بهترین مرطوب کنند ه یا به عبارتی چرب کنند ه برای پوست های خشک و به خصوص د ر زمینه اگزمای سرشتی (د رماتیت آتوپیک) ، وازلین است. به طور کلی کرم های چرب و روغنی موثرترند و احتمال بروز آلرژی هم با مصرف آن ها کمتر می شود. کرم های با پایه آب برای جلوگیری از فساد با قارچ ها و باکتری ها، مواد نگهد ارند ه ای د ارند و اغلب عامل بروز آلرژی می شوند. عطر اضافه شد ه به این کرم ها نیز اغلب مشکل ساز خواهد شد. البته وازلین اگرچه بهترین چرب کنند ه است اما باعث براق و لیز شد ن پوست می شود که بیشتر افراد آن را نمی پسند ند بنابراین به جای وازلین، می توان از «اوسرین» استفاد ه کرد. وازلین برای د رمان کرد ن د ست و پای خیلی خشک تاثیر فراوانی د ارد.

د رمان زبری پا د ر یک ساعت


خیلی پیش می آید که خشکی پاها یا د ست ها حسابی آزارد هند ه می شود و حتی گاهی خارش پوستی هم به وجود می آید، حتما قبل از خروج از خانه د ست های تان را مرطوب کنید و بعد از پوشید ن د ستکش از خانه خارج شوید، برای مرطوب کرد ن پاهای تان نیز شب ها قبل از خواب مقد ار زیاد ی کرم به پاها بزنید و تمام شب را با یک جوراب نخی بخوابید. اگر پاهای تان به شد ت خشک شد ه و می خواهید خیلی زود لطافت را د وباره به آن ها برگرد انید، اول یک لایه ضخیم مرطوب کنند ه روی آن بزنید بعد پاها را با سلفون یا کیسه فریزری بپوشانید و بعد روی آن جوراب بپوشید، برای مد تی راه نروید، یا د راز بکشید یا بنشینید تا مرطوب کنند ه کاملا جذب پوست و ترک های آن شود. همین روش را برای مرطوب کرد ن عمیق د ست ها هم می توانید به کار ببرید، با این تفاوت که می توانید یک د ستکش پلاستیکی و روی آن د ستکش نخی بپوشید.

کپسول امگا۳ بخورید


یکی از مهم ترین مواد مغذی د ر پیشگیری از کاهش رطوبت پوست، د ریافت اسید های چرب امگا۳ است. منبع اصلی د ریافت این نوع اسید، غذاهای د ریایی مانند ماهی و میگو هستند. البته د ر روغن کانولا (کلزا) و گرد و نیز اسید چرب امگا۳ وجود د ارد که د ر مقایسه با مواد غذایی د ریایی، مقد ار آن کمتر است، بنابراین توصیه می شود افراد ی با پوست خشک، د ر فصل پاییز و زمستان، حتما د ر طول هفته، ۴-۳ وعد ه ماهی مصرف کنند. همچنین تحقیقات جد ید نشان می د هند، قرص های روغن ماهی امگا۳ ممکن است د ر بهبود پوست های خیلی خشک موثر باشد که معمولا این قرص ها بعد از ۶ هفته اثرشان را روی پوست و مو و ناخن ها نشان می د هند.

راه حل اورژانسی د رمان


ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺳﻬﻮﺍ ﺑﺪﻭﻥ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩ ه از ﺩﺳﺘﻜﺶ، ﻛﺎﺭ ﻛﺮﺩﻳﺪ و ﻭ ﭘﻮﺳﺖ ﺩﺳﺖ ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﻣﻮﺍﺩ ﭘﺎﻙ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﺗﻤﺎﺱ ﻳﺎﻓﺖ و بعد از آن به شد ت خشک و زبر شد باید به نوعی آن را د رمان کنید. شما می توانید ﺍﺑﺘﺪﺍ ﺩﺳﺖ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺁﺏ ﻟﻴﻤﻮ ﻣﺎﺳﺎژ ﺩﻫﻴﺪ؛ ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﻫﺎﻱ ﺧﻮﺩ ﻳﻚ ﻛﺮﻡ ﻛﻢ ﭼﺮﺑﻲ ﻣﺮﻃﻮﺏ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﺑﻤﺎﻟﻴﺪ. ﻣﺤﻠﻮﻝ ﺯﻳﺮ ﺑﺮﺍﻱ چنین کرمی را خود تان هم می توانید بسازید، برای ﺍﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮﺭ ۳۰ ﮔﺮﻡ ﮔﻠﻴﺴﻴﺮﻳﻦ را ﺑﻪ ﺍﺿﺎﻓﻪ۳۰ ﮔﺮﻡ ﮔﻼب کنید و به د ست ها بمالید.

لب های تان خشک نمی شوند


د ر این فصل لب ها هم خیلی خشک و گاهی آزارد هند ه می شوند. باید بد انید زبان زد ن و مرطوب کرد ن لب ها با زبان و آب د هان نه تنها آن ها را مرطوب نمی کند بلکه کمک می کند لب ها سریع تر و بد تر خشک شوند. به طور کلی لب ها میزان رطوبت کمتری را د ر خود نگه می د ارند و به همین د لیل زود تر از قسمت های د یگر خشک می شوند، یک کرم ساد ه لب می تواند به لب های شما کمک فراوانی کند.

اما اگر لب های شما به شد ت خشک و پوسته پوسته شد ه یک تکنیک ویژه به شما یاد می د هیم؛ اول کمی وازلین روی آن ها بمالید و بعد یک مسواک کهنه را برد ارید و با حرکت های د ایره ای روی وازلین ها بمالید، با این کار، مسواک سلول های مرد ه روی لب را برمی د ارد و وازلین نیز لب ها را مرطوب می کند و بعد با یک پارچه تمیز و مرطوب روی لب را پاک کنید، د ر هفته چند روز این کار را انجام د هید تا اثر فوق العاد ه آن را ببینید.

صابون های عطری را کنار بگذارید


انتخاب شویند ه متناسب با نوع پوست نیز بسیار مهم است. از مصرف صابون‎های قلیایی یا مواد پاک‎کنند ه‎ای که مقاد یر زیاد ی مواد خشک‎کنند ه و قلیایی د ارند، خود د اری کنید. برای شست وشوی پوست صورت از صابون‎های «پن» که از نظر ظاهری شبیه صابون هستند اما ترکیب شیمیایی شان متفاوت است، استفاد ه کنید. اگرچه صابون‎های «پن» کمی از صابون‏های د یگر گران‎تر هستند اما کمتر پوست را تحریک می کنند. البته می توانید از یک شویند ه غیرصابونی هم که حاوی گلیسیرین یا وازلین باشد، استفاد ه کنید.

حمام د اغ ممنوع


وقتی با آب د اغ حمام کنید، آب د اغ رطوبت پوست را می گیرد، به همین د لیل بهتر است د ر این فصل به یک د وش آب ولرم رضایت د هید. وقتی آب د اغ با مواد شویند ه مخلوط می شود پوست را خشک و زبر می کند، اگر به هیچ وجه نمی توانید از آب گرم و د اغ صرفنظر کنید، بهتر است حد اقل مد ت زمان حمام خود را کوتاه کنید. قانون مشابهی نیز برای شستن د ست ها وجود د ارد ؛ د ست ها را فقط با آب ولرم بشویید و هرگز از آب گرم و د اغ استفاد ه نکنید، اگر واقعا نمی خواهید د ست های تان خشک و زبر شود به هیچ وجه این قانون را زیرپا نگذارید، اگر هنگام شست و شو رنگ پوست تان کمی قرمز می شود یعنی آب خیلی د اغ است.

د ر اتاق خواب بخور بگذارید


تا به حال به پوست افراد پیری که د ر آب وهوای کویری زند گی می کنند، توجه کرد ه اید؟ معمولا مثل چرم است. بود ن رطوبت د ر هوا به راستی برای پوست خوب است. به همین د لیل اگر د ر منطقه ای با آب وهوای خشک زند گی می کنید یا رطوبت منزل تان به د لیل استفاد ه از وسایل گرمایشی از بین می رود، باید د ر اتاق تان یک مرطوب کنند ه هوا د اشته باشید. پوست شما به حد ود ۳۰د رصد رطوبت نیاز د ارد تا خشک نشود. اتاقی که با بخاری گرم می شود حد ود ۱۰ د رصد رطوبت د ارد، به همین د لیل بهتر است شب ها د ر اتاق خواب تان یک د ستگاه مرطوب کنند ه هوا مثل بخور د اشته باشید، د رهای اتاق را هم ببند ید که رطوبت از اتاق خارج نشود.

د ر نوشید ن آب زیاد ه روی نکنید


افراد زیاد ی هستند به که گمان می کنند اگر آب بیشتری بنوشند به پوست شان آبرسانی شد ه است اما باور کنید د ر تمام تحقیقات علمی آمد ه است که این موضوع د رست نیست و شما نمی توانید از د رون پوست را آبرسانی کنید. البته اشتباه نشود اگر شما آب بسیار کمی بنوشید ممکن است اثری نامطلوب روی پوست شما د اشته باشد چون بد ن شما د چار کم آبی می شود و پوست نیز به نوعی تاثیر می گیرد. د ر واقع نوشید ن خیلی کم روی پوست اثر بد د ارد ولی نوشید ن زیاد آب باعث نمی شود پوست بهتری د اشته باشید.
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات