مصرف آب بین غذا یا بلافاصله بعد از غذا به خصوص برای معده سرد و معده هایی که بلغم زیاد تجمع دارد، مضر است.

به گزارش افکارنیوز ، مصرف آب بلافاصله بعد از غذا در هضم اختلال ایجاد می کند، مصرف آب بعد از غذا به دلیل اینکه سردی آب باعث کاهش حرارت معده می شود که حرارت خود موجب هضم غذا در معده می شود.

مصرف آب در حالت ناشتا به دلیل اینکه آب بدون اینکه مانعی وجود داشته باشد به اعضاء رئیسه مانند قلب و عمق بدن نفوذ پیدا کرده و موجب بروز مشکلاتی در بدن خواهد شد چرا که این کار حرارت غریزی را کاهش داده و ضعف قوا به همراه دارد البته باید توجه داشت که هرچه قدر آب سردتر باشد مشکلات بیشتر رخ می دهد.

مصرف آب به دنبال ورزش و جماع به دلیل گرم بودن اعضای بدن و جذب سریع آب از معده می شود که سردی مزاج بدن و کاهش حرارت غریزی را به همراه دارد.

مصرف آب بعد از حمام به خصوص اگر معده خالی باشد، بسیار مضر است چرا که زیرا اعضا متخلخل شده و آب سریع جذب می شود و کاهش قوا و سردی مزاج بدن و کاهش حرارت غریزی را به همراه دارد همچنین بعد از مسهل به دلیل خارج شدن رطوبات از معده، سریع آب را جذب شده و باعث اطفاء حرارت غریزی و ضعف قوا می شود.

در هنگام اوقات ممنوعه ای که ذکر شد اگر افراد بسیار تشنه شدند می تواند جرعه ای آب مصرف کنند تا کمی تشنگی تسکین باید و در صورتی که تشنگی تسکین نیافت مصرف نان قبل از مصرف آب می توان مانعی برای سریع نفوذ شدن آب را به عمق بدن باشد.
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات