بسیج دانشجویی دانشگاه پیام نور پلدختر:

خبرگزاری لرستان خبر: مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه پیان نور پلدختر: برگزاری یادواره و تجدید پیمان با شهدا کمترین کاری است که از ما بر می آید.

مرتضی محمدی نزاد در گفتگو با لرستان خبر اظهار کرد: اولین یادواره شهدای دانشجوی شهرستان روز دوشنبه در دانشگاه پیام نور پلدختر برگزار میشود.

وی افزود: اینکه دانشگاه پیام نور پرچمدار این یادواره شده دلیل بر همکاری سایر دانشگاهها نیست. بلکه یسیاری از دانشجویان انقلابی در این یادواره نقش دارند.

محمدی بیان کرد: که هدف بسیج دانشجویی شهرستان انتقال مفاهیم ناب انقلاب به دانشجویان است که این امر تنها با همکاری و جنبش فکری دانشجویی امکان پذیر است.

وی تصریح کرد: بنا به هماهنگی های صورت گرفته قرار است روز دوشنبه دردانشگاه پیام نور این یادواره دریچه ای نو در مقابل دیده گان همه ی دانشجویان فهیم شهرستان بازکند و ناگفته های زندگی ۳ تن از شهدای دانشجوی شهرستان بازخوانی شود.

محمدیخاطرنشان کرد: ما از همه دانشگاه ها و از همه دانشجویان عزیز میخواهیم در این یادواره شرکت کنند تا درکنار همدیگر بتوانیم در راه انقلاب و اماممان، شهدایمان و رهبرعزیزمان قدم برداریم.

وی با تاکید بر ضرورت حرکت های خودجوش بسیج دانشجویی افزود: بسیج دانشجویی همیشه در صحنه حضور داشته و این بار نیز با عنایت پروردگار بیش از پیش قدم برخواهد داشت.

در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات