معاون امور عمرانی استاندار لرستان:

لرستان خبر: معاون امور عمرانی استاندار لرستان گفت: متاسفانه ما شاهد عدم دقت برخی از مدیران نسبت به اجرای پروژه‎ها در سطح استان هستیم، به همین علت بازدید از طرح‎ها توسط کمیته نظارت انجام می‎گیرد. این مسئول یادآور شد: ایرادها و عیب‎های که در پروژه‎ها مشاهده می‎شود، به منظور رفع آنها به مدیران اجرایی گزارش داده می‎شود که متاسفانه برخی از این مدیران پاسخگو نیستند و فقط به دنبال پیدا کردن راهی برای توجیه کار خود هستند.

به گزارش لرستان خبر، مجید کیانپور صبح امروز درجلسه شورای فنی استان لرستان در خرمآباد اظهار داشت: ما در لرستان از نیروی فنی و دانش لازم بهرهمند هستیم، اما نظارت درست بر اجرای صحیح پروژه‏های عمرانی صورت نمیگیرد.

 

وی بیان داشت: سامانه ملی نظارت بر طرحهای عمرانی وزارت کشور در سال 89 به صورت سراسری در بستر شبکه اینترنت و به منظور نظارت بر روند اجرای پروژهها راهاندازی شده است.

 

این مسئول ادامه داد: دستگاه‏های اجرایی موظف هستند، اطلاعاتی از قبیل میزان جذب اعتبار، عکس و پیشرفت فیزیکی پروژه‌ها را از طریق این سامانه گزارش دهند و وزارت کشور نیز هر لحظه میتواند، آخرین وضعیت پروژه‏ها را بررسی کند و به نهاد ریاست جمهوری اطلاع دهد.

 

کیانپور خاطرنشان کرد: جلسههای شورای فنی هر ماه برگزار میشوند که امیدواریم مدیران دستگاههای اجرای به موقع در این جلسهها حاضر و نواقصی که به آنها گزارش داده میشود، را برطرف کنند.

 

معاون امور عمرانی استاندار لرستان گفت: بازدید از پروژهها نشان میدهد که مدیران دستگاههای اجرایی تا چه اندازه به رفع نواقصی که به آنها در پروژهها اعلام میشود، عمل کردهاند.

 

معاون امورعمرانی استاندار لرستان متذکر شد: مدیران باید موارد و مشکلاتی که در پروژه‏ها به آنها گزارش داده میشود، را جدی بگیرند و با زیر مجموعههای خود در این خصوص برخورد کنند.

 

وی گفت: اداره کل راه و شهرسازی موظف است، با سازمان نظام مهندسی هماهنگ باشد و دستور عملی را بر اساس متراژ تهیه کند.

 

این مسئول تصریح کرد: این اداره باید از مهندسان عمران نظام مهندسی در زمینه متراژ، زیر بنا و حجم کار استفاده کند.

 

کیانپور افزود: در بسیاری از پروژه‏ها اسم مهندسان عمران به عنوان مهندس ناظر ثبت شده است، اما از حضور و نظارت آنان بر روند اجرای پروژه استفاده نمیشود.

 

وی اضافه کرد: به منظور آموزش سامانه ملی نظارت هر دستگاه اجرایی موظف است، یک نماینده به شورای فنی معرفی کند و هر ماه در جلسات شورای فنی اطلاعات سامانه مبنی بر بودجه اختصاص داده شده و روند پیشرفت پروژههای تحت نظارت دستگاه‏های اجرایی بررسی شود.

 

کیانپور ادامه داد: کیفیت نیازمند دانش فنی، مهارت، نظارت و پیگیری لازم مسئولان مربوط و مهندسان ناظر است و کیفیت پایین پروژهها ناشی از ضعف عملکرد و نظارت است، پس باید از کادر فنی مجرب استفاده کرد.

 

معاون امور عمرانی استاندار لرستان عنوان کرد: در جلسههای آینده از فرماندار هر شهرستان دعوت به عمل میآید، تا در جلسه بررسی پروژههای آن شهرستان حضور داشته باشد.

 

وی بیان داشت: به منظور بازدید از کارخانههای آسفالت کمیته فنی متشکل از راه و شهرسازی، نظام مهندسی، دفتر فنی و استاندارد تشکیل می‏شود که باید بررسیهای لازم مطابق با فلوچارت انجام پذیرد و نتیجه ظرف مدت 45 روز گزارش داده شود.

 

کیان‏پور یادآور شد: مشکلات عدم اجرای پروژهها باید اعلام شود تا برخورد قانونی مجریان طرحها صورت گیرد و روند رفع نواقص و تکمیل صحیح پروژه‌ها اجرا شود.

 

در ادامه تمامی دستگاههای اجرایی موظف شدند، از پروژه‏های تحت نظارت در شهرستان دورود بازدید به عمل آورند و نقص‏ها، اشکالات ساخت و ساز و ایرادها را بررسی کنند.

 

لازم به ذکر است، این جلسه به منظور بررسی پروژه‏های نیمه تمام و مشکل دار شهرستان دورود برگزار شد.

 

در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات