یادداشت

زمین فوتبال روستاهای شترخفت-کفراج حتی بابازدیدمیدانی مدیرکل ورزش وجوانان استان راه به جایی نبرد.

به گزارش لرستان خبر، سال۹۴ جشنواره “دا” در روستای شترخفت باحضورمدیرکل محترم ورزش وجوانان ومسئولین شهرستانی برگزارشد.
 
جشنواره ای که چشم امیدجوانان روستاهای شترخفت وکفراج بیشترازخودجشن به حضورمسئول ارشد ورزش وجوانان بود تاشایدسروسامان به زمین فوتبالی بدهدکه ازسال۱۳۶۹ به متراژ یک هکتار به سازمان تربیت بدنی سابق اهداشد وفقط مسئولین درحد فنس کشی واحداث ساختمان بدان بسنده کردند .
 
بلاتکلیفی 26 ساله یک زمین فوتبال در دلقان + تصاویر
 
امامتأسفانه به دلیل عدم نگهداری ازآن ساختمان به متروکه تبدیل و اکثرفنس هایش دور زمین به غارت رفت که دراین خصوص دهیاری وشورای اسلامی روستاهای شترخفت وکفراج برای حل این مشکل درجشنواره ازمدیرکل ورزش وجوانان عاجزانه درخواست کردندکه بازدیدمیدانی ازین زمین فوتبال داشته باشند و چشم امیدداشتند که ایشان با تجهیز زمین فوتبال حمایت خود را در تشویق جوانان برومند و ورزش دوست این روستاها داشته باشند و حتی دهیاریان این دو روستا قول دادند که درتجهیز و نگهداری این زمین به اداره کل ورزش وجوانان کمک مالی و نیروی انسانی کنند.
 
بلاتکلیفی 26 ساله یک زمین فوتبال در دلقان + تصاویر
 
مدیرکل جوانان نیز هنگام بازدید از زمین قول دادند که درسال۹۵ زمین را چمن مصنوعی کنند اماپس ازپیگیری ازسوی دهیاران و شواری اسلامی روستا و مراجعه به اداره کل ورزش وجوانان متاسفانه مدیرکل ازنداشتن بودجه سخن گفت و مجدد بر طبل بلاتکلیفی این زمین زد.
 
انتهای پیام/
منبع:خبرگزاری بسیج

 

در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات