بیکاری معضل جدی جوانان ازنا است که با گذشت زمان این مسئله ابعاد غمناک تری به خود گرفته است و نیاز توجه جدیتری را از سوی دولت به این شهرستان محروم می طلبد.

به گزارش لرستان خبر، اشتغال جوانان ازنایی امروز به آرزوی دست نیافتنی برای مردم تبدیل شده به طوری که هر دولتی با سیاست های مختلف سعی دارد نظر سیاسیون برخی از استان های خاص را جلب کند و در این میان حقوق استان های محرومی همچون لرستان ضایع می شود.

اجرای برنامه خصوصی سازی و عدم ورود دولت به سرمایه گذاری بزرگترین ضربه توسعه ای را به استان های محرومی همچون لرستان زد زیرا این استان ها که در گذشته نتوانستند به حق خود برسند موفق به ایجاد زیرساخت های لازم برای توسعه نشدند و از این میان هم با اجرای این طرح،از ایجاد صنعت واشتغالزایی محروم شدند.

کم توجهی مسولین به شهرستان ازنا را باید در احداث پروژه سد کمندان جستجو کرد که با گذشت بش از 12 سال هنوز به ایستگاه افتتاح نرسیده است.

شهرستان ازنا از مناطق ویژه لرستان حتی کشور که دارای منابع طبیعی،انرژی و نیروی انسانی متخصص ولی علی رغم این داشته ها هنوز در محرومیت عمیق به سر می برد.

هرچه زمان می گذرد زوایای پنهان محرومیت ازنا و مهاجرت مردم این منطقه بیشتر به چشم می خورد،امروز اشتغال در این شهرستان سرابی بیش نیست و جوانان این منطقه محروم دیگر دل خسته از همه راه هایی که رفته اند از پیدا کردن شغل ناامید شده اند.

در این راستا مدیران ذی ربط خود را نباید دانشمند بدانند و در این خصوص به ایده،تفکر،نظرات،پیشنهادات و راهکارهای جوانان برای حل معضلات به خصوص بیکاری توجه کنند.

در این برهه حساس برای مقابله با غول بی شاخ ودم بیکاری راه هایی وجود دارد که مردم ومسئولین همه باید کمک دهند تا بتوانیم به توفیقاتی در این خصوص دست پیدا کنیم.

راهکارهای مقابله با بیکاری عبارتند:

 - توجه و تمرکز بر پتانسیل ها و قابلیت های منطقه ای در برنامه ریزی ها که این مهم، با تشکیل کارگروه های متخصص و صاحبنظر قابل حصول است. از جمله این پتانسیل های بومی، حوزه های گردشگری، کشاورزی و دامپروری است که در طول تاریخ، شغل اصلی مردمان این دیار و بلکه مزیت و مشخصه مردمان لر و ساکنان استان  لرستان بوده است.

- توسعه بخش گردشگری و بهره گیری از فرصت های گردشگری تاریخی و گردشگری طبیعی در ازنا که البته بدون ایجاد زیرساخت های لازم، این مهم محقق نخواهد شد.

- توجه به صنایع تبدیلی(خصوصا باتوجه به استعداد های موجود در ازنا و فرصت ترانزیت)، مقوله ایست که در حوزه صنعتی، می باید در رأس سیاست ها و سرمایه گذاری ها قرار گیرد.

  - آموزش های تخصصی قشر وسیع کارگر و خصوصا حرفه آموزی به ایشان، باید مورد توجه ویژه قرار گیرد. آنچه مشخص است، حجم زیادی از کارگران فصلی استان های دیگر را نیروی بیکار و فاقد تخصص و مهارت استان لرستان تشکیل می دهد و درخود استان نیز میادین کارگری از کارگران روزمزد و فاقد تخصص، مملو می باشد.

- بدیهی است که صاحبان فن و حرفه؛ اعم از جوشکار، معمار، بنا، آلماتوربند، برقکار، نجار، تعمیرکار و ... در هیچ جا بیکار نمانده و اینگونه صاحبان حرفه، معمولا از درآمد خوبی هم برخوردارند.

  - احیای راسته ها و صنوف تعطیل شده و حتی فراموش شده و  مرتبط با دام و کشاورزی.

امیدواریم مسئولان شهرستان با وحدت وهمدلی و بدون توجه به مسائل سیاسی و طایفه گرایی بتوانند در این عرصه اقتصادی و توسعه ای در شهرستان ازنا موفق عمل کنند.

 

انتهای پیام/
منبع: ازنا خبر

 

در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات