در سالروز پیروزی انقلاب اسلامی ایران، رییس جمهور نابلد آمریکا زبان به تهدید ایران گشوده است.

 رییس جمهور نو رسیده آمریکا بجای تلاش در جهت رفع مشکلات داخلی آمریکا و  عمل به وعده ها ، راه اسلاف خود را در پیش گرفته و  میخواهد با عربده کشی  در عرصه بین الملل و مشخصا از ایران امتیاز بگیرد .

گر چه عقلای عالم میدانند باید با زبان کرامت با ایرانی  تمدن ساز صحبت کنند .اما باید به این تازه رسیده  هم تفهیم کنند که حتی اگر از آسمان گلوله بارد، زن ومرد و پیر و جوان این ام القرای جهان اسلام اهل تردید نیست ،چه رسد به عقب نشینی.

حساب کار عده ای دنیا طلب ترسو و ،از ملت بزرگ ایران جداست .آنهایی که قصد دارند با هماهنگی دشمن ترس بکارند و سلطنت  و ریاست درو کنند .دنیا طلبانی که به مرور کاخ نشین شده اند و حساب کارشان از مردانگی جداست.

آقای ترامپ به یاد بیاورد ترس و اشک سربازان امریکایی را در خلیج همیشه فارس..

اقای ترامپ بیاد بیاورد جنازه های تفنگداران آمریکایی را که از لبنان تخلیه کردند .

آقای ترامپ بداند جوانان مسلمان در اکناف عالم و خصوصا شهادت طلب  ایرانی آنگاه که از سوی دشمنی مورد تهدید و تهاجم قرار گیرد با سلاح ایمان و ندای الله اکبر به میدان می آید و آنگاه است که زمان تحقق وعده الهی فرا رسیده و فراعنه زمان در طوفان خشم  مردان با ایمان غرق خواهند شد .

بهرام بیرانوند

در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات