سربازان قدرشناس تیپ مستقل ۲۸۴شهیدهوشنگ رستمی درمسیر شهرستان دوره چگنی، سرداران بی نام و نشان را در آغوش کشیدند

IMG_20170301_190921IMG_20170301_190919IMG_20170301_190926IMG_20170301_190928IMG_20170301_190933IMG_20170301_190935IMG_20170301_190937

در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات