میوه شب عید در لرستان با 15 تا 20 درصد زیر قیمت بازار درحال عرضه است.

به گزارش لرستان خبر ، رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان گفت : میوه مورد نیاز مردم برای عیدامسال به اندازه کافی در لرستان ذخیره شده وبا 15 تا 20 درصد زیر قیمت بازار در اختیار مردم قرار می گیرد.
بازدار به عرضه 500 تن پرتغال و200 تن سیب دربازار اشاره کرد وافزود : قیمت هر کیلو پرتغال 2 هزار و400  وهر کیلو سیب د3 هزار تومان در مراکز توزیع  در سطح شهر هاست.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان  گفت : همچنین 350 تن گوشت مرغ و20 تن گوشت قرمز هم در حال عرضه است ودر صورت نیاز بیشتر بازار هم میوه وهم  گوشت قرمز وسفید  قابل عرضه وفروش است.

 

 
منبع: صداوسیما

 

در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات