به گزارش لرستان خبر، استاد رحیم پور ازغدی در این دیدار که با موضوع جریان های سیاسی ایران از مشروطه تا انقلاب اسلامی است گفتند:

درباره بازخوانی بخش هایی از مبانی فکری دهه 60 و اسلام آمریکایی حرف بزنیم که باز در آن چاه نیفتیم و تا نسل عوض شد دوباره از یک سوراخ دوبار گزیده نشویم. درباره مقابله با اسلام متحجر و مقابله با شیعیان لندنی و اسلام آمریکایی که باید صفشان را جدا کنیم. درباره لیبرال های مذهبی که اگر سخنشان را حمل بر صحت کنیم حسن نیت داشتند. برای شناخت لیبرال های مذهبی یک طبقه بندی نیاز است بعضی گرایش ملی گرایی افراطی داشتند بعضی غربگرایان بودند بعضی متمایل به غرب ولی دراصل مبانی فکریشان غربی بوده ولی در سیاست با غرب مخالف بودند. 

انقلاب مشروطه مردمی و دینی بود پایگاهش مسجد بود اولین شهیدش طلبه بود فرماندهی اش در حوزه علمیه بود. شعارها اسلامی بود آزادی خواه بود استکبارستیز بود. بعداز مدتی محل تحصن شد سفارت انگلیس شعارها عوض شد رهبران مشروطه عوض شدند کسانی مثل فراماسون ها زمانیکه این تغییرات بوجود آمد شیخ فضل الله نوری گفت من دیگر این مشروطه را قبول ندارم.

استاد رحیم پور ازغدی در ادامه گفت: دراین دوره انگلیس ها به کشور حاکم بودند. و با آمریکایی ها به این نتیجه رسیدند که شعارها را عوض کنند به نام دمکراسی 

ابتدا با حکومت فاصله گرفتند که اسلام مانع رشد ایران میشود و در بخش دوم گفتند که پیشرفت و توسعه باید در کشور باشد و این فکر را تزریق کردند که باید برای توسعه، آمریکا و انگلیس الگو باشند. 

گفتند که باید واژه های عربی درایران حذف شود و بجای آن واژه های اصیل ایرانی و فارسی که به ورطه فراموشی سپرده شدند جایگزین شود و درکل نیتشان این بود که ابتدا تمدن ایران باستان را برگردانند تا مقدمه ای شود برای پیاده کردن تمدن غرب و زبان لاتین در ایران. 

حال سوال ما این است که اگر سردمدارن جدید مشروطه ی انگلیسی که در مقابل لغات عربی عجین شده در زبان ما مخالف شدید کردند چرا در مقابل غرب گرایی و جایگزین کردن زبان لاتین با فارسی مخالفت نکردند؟

وی در ادامه سخنانش افزود: سردمدارن جدید مشروطه به این فکر افتادند که برای رسیدن به هدف خود یک فردی را به عنوان حاکم برای ایران انتخاب کردند که کشور کامل در دست انگلیس افتاد.

رضا خان فردی بود که انتخاب شد جالب است بدانید که این فرد یک فرد کاملا بی سواد معتاد قمار باز شرابخوار چاقوکش که به رضا قلدر معروف بود و در قزاق نگهبان یا همان دربان سفارت انگلیس بوده و یک عکسی هم موجود است که رضا خان پشت اسب یکی از مسئولان سفارت انگلیس دست به سینه ایستاده و جالبتر این بود که افراد شایسته تری هم بودند برای این مسند ولی برای رسیدن به اهداف باید یه فرمانبردار انتخاب میشد. 

در ادامه گفت: دلیل انتخاب رضاخان این بودکه به دروغ به مردم گفتنداصل و نسب رضا خان به ساسانیان و هخامنشیان میرسد. ولی این دو نسل حکومت هیچ ارتباطی باهم نداشتند. شرایط حکومت و قدرت طلبی رضا خان ،اورا به یک فرد خونریز مستبد و ستمگر تبدیل کرده بود که مردم ایران را به ستوه آورده بود. همین مردم هم در مقابل استبداد ایستادند و انقلاب کردند. 

در قسمت آخر سخنانش گفت: بعضی میگویند ایرانی ها به زور شمشیر مسلمان شدند. درصورتیکه ایرانی ها اسلام را با دل و جانشان پذیرفتند اگر با زور شمشیر مسلمان شدیم که در دوران حمله مغول که زرتشتی بودیم و مغول ها وحشی تر بودند و دین بودا را قبول داشتند ما باید بودایی میشدیم و نشدیم یا زمان حمله اروپایی ها باید مسیحی میشدیم و نشدیم. 400سال قبل حمله اعراب در ایران آیین ها و دین های زیادی رواج داشت ولی بعد از قبول اسلام از طرف ایرانیان این دین هنوز پابرجاست. 

اگر ملتی  که به زور شمشیر مسلمان شده این همه عشق ورزی به دین از کجا آمده بود؟ 

اگر ملتیه به زور شمشیر مسلمان شدند چرا این همه عزاداری های محرم و... هر سال با شکوه تر میشود؟

 

انتهای پیام/

 

در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات