دکتر درمانگاه گرخشاب طرهان از دست افراد ناشناس کتک خورد.

 

به گزارش لرستان خبر، دکتر موحدی که به عنوان پزشک درمانگاه در گرخشاب طرهان خدمت می کند، می گوید: ساعت هفت عصر چندهفته پیش بود که دونفر موتور سوار به درمانگاه مراجعه کردند. یکی از آن ها گفت پایم سوخته و می خواهم آن را پانسمان کنم. مریض داشتم، به آن ها گفتم صبر کنند تا کار بیمارانم را راه بیندازم. آن ها گفتند از راه دور آمده ایم و از من خواستند فعلا همان جا استراحت کنند. اما به محض این که کار معالجه ی بیمارها تمام شد و درمانگاه را ترک کردند، یکی از آن دونفر ادعا کرد قلبش به شدت درد می کند و خواست از او نوار قلب بگیرم. به محض این که به سمت او رفتم، دیگری درب حیاط را بست و او با چاقویی که دردست داشت از من خواست داد و فریاد راه نیندازم و هرچه می خواهند به آن ها بدهم. او گوشی همراهم را به زور گرفت بعد سراغ دخل درمانگاه رفت و وقتی دید قفل است مرا به باد کتک گرفت و خواست در دخل را باز کنم. بعد تمام کلیدها را گرفت و بعضی چیز ها را به سرقت برد. آن ها تهدیدم کردند که اگر به کسی چیزی بگویم، با گلوله مرا خواهند کشت. بعد در مطب را قفل کردند و سوار بر موتور از محل گریختند. از پنجره مردم را به کمک طلبیدم و دو نفر از اهالی روستا در را به رویم باز کردند.

دکتر موحدی ادامه می دهد: همان شب با معاون شبکه ی کوهدشت تماس گرفتم و او را درجریان گذاشتم. دوهفته گذشت اما از پی گیری شبکه ی بهداشت و درمان کوهدشت هیچ خبری نشد. دراین مدت تمام کارهای مراجعه به آگاهی و دادگاه را انجام دادم. بعداز دوهفته وکیل پی گیر شد و خودم با هزینه ی شخصی به تهران رفتم تا پرونده را پی گیری کنم. در حال حاضر پرونده در تهران در جریان است و منتظرم فرد سارق ضارب را دستگیر کنند چون طوری که فهمیده ایم در حال حاضر در تهران زندگی می کند.

به شبکه ی بهداشت و درمان اعتراض کردم که چرا درمانگاه محل خدمت من نه نگهبان دارد و نه دوربین مداربسته. دکتر امینی در جواب گفت اگر ناراحت هستی می توانی از این جا بروی چون دکتر جایگزین هست که به آن جا بفرستیم. موحدی در مورد نگهبان درمانگاه چنین می گوید: قبلا یک نگهبان آنجا خدمت می کرد اما دیگر نیامد چون مسئول یکی از درمانگاه های کوهدشت شد و دیگر نتوانست به آنجا بیاید. و تصمیم گرفته ام اگر دوربین مداربسته برای درمانگاه نیاورند، با هزینه ی شخصی تهیه و نصب کنم.

 

منبع: هومیان نیوز

در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات