5 روستای لرستان به روستا‌های هدف گردشگری تبدیل می شوند.

به گزارش لرستان خبر؛ معاون بنیاد مسکن لرستان گفت: امسال طرح تفصیلی برای تمام روستاهای هدف گردشگری شناسایی شده در لرستان تهیه می شود.
هادی جعفری افزود: روستا‌های ولیعصر پلدختر، ونایی بروجرد، روستای امامزاده قاسم ازنا، سنگ‌تراشان و افرینه در اولویت طرح تبدیل به روستای هدف گردشگری قرار دارند .
وی با بیان اینکه گردشگری روستایی با هدف توسعه زیرساختهای عمومی و بازسازی سکونت گاههای روستایی انجام شده است افزود:‌ گردشگری روستایی عامل ایجاد توسعه پایدار و حفاظت از منابع طبیعی است.

 

 

در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات