همزمان با اولین روز از هفته دفاع مقدس رژه نیروهای مسلح در خرم‌آباد برگزار شد.

 

عکس: سجاد درویشی۳۱ شهریور ۱۳۹۶
 
 
رژه نیروهای مسلح در خرم‌آباد
رژه نیروهای مسلح در خرم‌آباد
رژه نیروهای مسلح در خرم‌آباد
رژه نیروهای مسلح در خرم‌آباد
رژه نیروهای مسلح در خرم‌آباد
رژه نیروهای مسلح در خرم‌آباد
رژه نیروهای مسلح در خرم‌آباد
رژه نیروهای مسلح در خرم‌آباد
رژه نیروهای مسلح در خرم‌آباد
رژه نیروهای مسلح در خرم‌آباد
رژه نیروهای مسلح در خرم‌آباد
رژه نیروهای مسلح در خرم‌آباد
رژه نیروهای مسلح در خرم‌آباد
رژه نیروهای مسلح در خرم‌آباد
رژه نیروهای مسلح در خرم‌آباد
رژه نیروهای مسلح در خرم‌آباد
رژه نیروهای مسلح در خرم‌آباد
رژه نیروهای مسلح در خرم‌آباد
رژه نیروهای مسلح در خرم‌آباد
رژه نیروهای مسلح در خرم‌آباد
رژه نیروهای مسلح در خرم‌آباد
رژه نیروهای مسلح در خرم‌آباد
رژه نیروهای مسلح در خرم‌آباد
رژه نیروهای مسلح در خرم‌آباد
رژه نیروهای مسلح در خرم‌آباد
رژه نیروهای مسلح در خرم‌آباد
خبرگزاری فارس
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات