هلال احمر لرستان گزینه آتش به اختیار را برگزید، که با ساماندهی تیم‌ها خود بلافاصله کار آوار برداری درمان وتوزیع چادر واقلام امدادی را دربین روستا‌های آسیب دید راشروع کرد.

به گزارش لرستان خبر، پی زمین لرزه‌ای که چند روز پیش در برخی ازشهرستان‌های کرمانشاه به وقوع پیوست.
 

هلال احمر لرستان آتش به اختیار شد+ تصاویر

تیم امداد ونجات لرستان در بدو ورود شروع به امداد رسانی درمناطق آسیب دید نمود، امامتاسفانه با سو مدیریت مسئولین کرمانشاه که باعث سر درگرمی تیم‌های امدادی شد.

 

هلال احمر لرستان آتش به اختیار شد+ تصاویر

هلال احمر لرستان گزینه آتش به اختیار را برگزید، که با ساماندهی تیم‌ها خود بلافاصله کار آوار برداری درمان وتوزیع چادر واقلام امدادی را دربین روستا‌های آسیب دید راشروع کرد.

هلال احمر لرستان آتش به اختیار شد+ تصاویر

 
تیم واکنش سریع لرستان آماده ارائه خدمات و کار درمانی به روستا‌های آسیب دیده، انتقال کمک‌های وتجهیزات هلال احمر لرستان به روستا‌ها زلزله زده جهت خدمات بهترشد.
 
هلال احمر لرستان آتش به اختیار شد+ تصاویر
 
 
هلال احمر لرستان آتش به اختیار شد+ تصاویر

بنا به این گزارش هلال احمرلرستان اولین استانی بود که بعداز وقوع زلزله وارد مناطق آسیب دیده شد

منبع: بسیج

در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات