جوابیه شرکت آبفا لرستان به اظهار نظر عضو شورای شهر خرم‌آباد:

روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب شهری لرستان با انتشار جوابیه ای ادعای عضو شورای شهر خرم‌آباد را مبنی بر تخلف شرکت آبفای خرم‌آباد در خصوص دریافت آب‌بها از مردم رد کرد.

به گزارش لرستان خبر، روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب شهری لرستان اعلام کرد: بنابر مجوزهای قانونی صادر شده، مقرر گردید در قالب بند تبصره۳( بندی برای بازسازی و توسعه شبکه‌‌های آب و فاضلاب شهری) به ازای هر لیتر آب مصرفی مشترکین شهر خرم‌آباد مبلغ یک الی 1.5 ریال در فیش‌های آب مشترکین منظور و این مبالغ صرف بازسازی و توسعه آب و فاضلاب همان شهر(خرم‌آباد) قرار گیرد.

این مصوبه پس از تصویب شورای شهر و امضای فرماندار وقت خرم‌آباد جهت اجرا به وزارت نیرو ارسال و پس از امضای شخص وزیرمحترم نیروی وقت، به مرحله عملیاتی رسیده است.

بنابراین با احترام به اظهار نظر اعضای محترم شورای شهر خرم‌آباد، روابط عمومی شرکت آبفا لرستان علام می دارد که مطالب مطرح شده از سوی علی ماکنعلی از اعضای شورای شهر خرم آباد، به هیچ عنوان صحت ندارد.

منبع: فارس

در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات