مدیرکل مدیریت بحران لرستان مطرح کرد:

مدیرکل مدیریت بحران استان لرستان گفت: میزان بارندگی ها در استان لرستان نسبت به مدت مشابه سال قبل ۵۰ درصد و نسبت به مدت مشابه بلندمدت ۷۲ درصد کاهش یافته است

به گزارش لرستان خبر، رضا آریایی در جمع خبرنگاران به میزان بارندگی در لرستان از ابتدای سال آبی جاری تاکنون اشاره کرد و اظهار داشت: طی این مدت در شهرستان رومشکان ۵۵ میلی متر بارندگی داشته ایم که این بارش ها در مدت مشابه سال قبل ۵۴ میلی متر و در مدت مشابه بلند مدت ۴۰ ساله، ۱۲۷ میلی متر بوده است.

وی با بیان اینکه از ابتدای سال آبی جاری در شهرستان کوهدشت ۵۰ میلی متر بارش داشته ایم، عنوان کرد: این بارش ها در مدت مشابه سال قبل ۱۳ میلی متر و در مدت مشابه بلند مدت ۴۰ ساله، ۹۶ میلی متر بوده است.

مدیرکل مدیریت بحران استان لرستان با اشاره به اینکه در شهرستان دلفان مقدار بارش باران طی امسال ۴۰ میلی متر بوده است، ادامه داد: این بارش ها در مدت مشابه سال قبل ۳۵ میلی متر و در مدت مشابه بلند مدت ۴۰ ساله ۱۲۴ میلی متر بوده است.

آریایی تصریح کرد: میزان بارندگی ها در شهرستان خرم آباد طی امسال ۳۴ میلی متر بوده که این میزان در مدت مشابه سال قبل ۶۲ و در مدت مشابه بلند مدت ۴۰ ساله، ۹۷ میلی متر بوده است.

وی با بیان اینکه طی امسال میزان بارش ها در شهرستان سلسله ۳۲ میلی متر بوده که این میزان در مدت مشابه سال قبل و در مدت مشابه بلند مدت ۴۰ ساله به ترتیب ۴۴ و ۱۱۴ میلی متر بوده است، افزود: میزان بارندگی ها در شهرستان پلدختر ۲۹ میلی متر بوده که این میزان در مدت مشابه سال قبل ۷۶ و در مدت مشابه بلندمدت ۴۰ ساله ۹۳ میلی متر بوده است.

مدیرکل مدیریت بحران استان لرستان با اشاره به اینکه در شهرستان دورود طی امسال ۲۱ میلی متر بارش داشته ایم که این میزان در مدت مشابه سال گذشته ۱۰۵ و در مدت مشابه بلندمدت ۴۰ ساله، ۱۴۷ میلی متر بوده است، خاطرنشان کرد: در شهرستان بروجرد نیز از ابتدای سال آبی جاری ۱۷ میلی متر بارندگی داشته ایم که این میزان در مدت مشابه سال قبل ۹۹ و در مدت مشابه بلندمدت ۴۰ ساله، ۱۰۵ میلی متر بوده است.

آریایی با اشاره به اینکه در شهرستان ازنا طی امسال ۱۳ میلی متر باران بارندگی داشته ایم که این میزان در مدت مشابه سال قبل ۶۹ و در مدت مشابه بلندمدت ۴۰ ساله ۹۰ میلی متر بوده است، یادآور شد: همچنین در شهرستان الیگودرز طی امسال ۱۰ میلی متر بارندگی داشته ایم که این میزان در مدت مشابه سال قبل و در مدت مشابه بلندمدت ۴۰ ساله به ترتیب ۵۴ و ۸۵ میلی متر بوده است.

وی با بیان اینکه در مجموع در لرستان طی امسال ۳۰ میلی متر بارندگی داشته ایم، عنوان کرد: این میزان در مدت مشابه سال قبل ۶۱ میلی متر و در مدت مشابه بلندمدت ۴۰ ساله ۱۰۸ میلی متر بوده است.

مدیرکل مدیریت بحران استان لرستان ادامه داد: میزان بارندگی ها در استان لرستان نسبت به مدت مشابه سال قبل ۵۰ درصد و نسبت به مدت مشابه بلندمدت ۷۲ درصد کاهش یافته است.

در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات