قیمت هر بند کاغذ این روزها باز هم رو به فزونی نهاده و بازار طعم گرانی بندی ۸۵ هزار تومان را می چشد.

روند نزولی قیمت کاغذ مدتی بود ادامه داشت حتی این کاهش قیمت ها را در سال ۱۳۹۲ هم شاهد بودیم، این روند نزولی و تثبیت همگام با گرانی سکه و ارز بالا رفت تا اینکه امروز به بندی ۸۵ هزار تومان رسیده است.

این در حالی است که تا پیش از آن قیمت ها روی بندی ۸۲ هزار تومان ایستاده و حتی کاهش کاهش را هم شاهد بودیم ولی با شدت گرفتن و بالا رفتن قیمت ارز باز هم قیمت هربند کاغذ افزایش یافت و کاغذ گران شد.

مسئولان امر باید تدابیری در این راستا به جای تعریف های بسیار از کاهش و متعادل بودن قیمت ها بیندیشند تا قشر فرهنگی و حتی ناشران و چاپخانه داران متضرر نباشند و بتوانیم کتاب را بیشتر به دست علاقه مندان برسانند.

جدویل زیر تازه ترین قیمت های کاغذ را نشان می دهد؛

در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات