ارتباطات سیار اعلام کرد

برخلاف همیشه که قبوض همراه اول دو ماه یک بار صادر می شد، همراه اول قبض فروردین ماه را جداگانه پیامک کرده که تصور ماهانه شدن قبوض را ایجاد کرد اما همراه اول اعلام کرد: همانند گذشته پرداخت اجباری دو ماه یک بار و ماهانه اختیاری است.

  همیشه قبوض همراه اول دو ماه یکبار صادر می شود.

در اردیبهشت ماه امسال همراه اول پس از آنکه صورت حساب ۱/۱۱/۹۱ تا ۱/۱/۹۲ را صادر و پیامک کرد، مانند سبک و سیاق همیشه که قبوض دو ماه یکبار را پیامک می کند، قبض فروردین ماه را نیز پیامک کرده است.

این کار باعث شد تا برخی مشترکان تصور کنند از این پس قبوض این اپراتور ماهانه صادر و باید ماهانه پرداخت شود.

اما شرکت ارتباطات سیار در این خصوص توضیح داد که قبض ماه فروردین برای اطلاع مشترکان ارسال شده و پرداخت آن اختیاری است که در صورت پرداخت مشترک از طرح های تشویقی برخوردار خواهد شد.

این شرکت اعلام کرد: همانند گذشته صورت حساب های همراه اول هر دو ماه یکبار صادر می شود و پرداخت اجباری قبوض هر دو ماه یکبار است.
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات