خیلی ببخشید، ولی وعده ی پودر ماشین لباس شویی ارزان از وعده ی اینترنت پرسرعت رأی آورتر است!

رسول جعفریان: آقایان کاندیدا! یک وعده هم درباره اینترنت بدهید!

همان طور که می دانید، وعده باید رأی آور باشد، یعنی در تعداد زیادی از مردم حس هم دلی و مشارکت ایجاد کند. درست است که اینترنت کشور و سرعت آن و فیلترینگ آن مشکلات فراوانی دارد، ولی صحبت درباره ی اینترنت و سرعت آن برای کافه و عامه ی مردم ملا ل آور است! یعنی مردم برای اینترنت پرسرعت و کم فیلتر به کسی رأی نمی دهند؛ بلکه رأی را برای کسی به صندوق می ریزند که وعده های مالی خوب بدهد و توجهش به جیب مردم و ایضا شکم مردم باشد!

بنده خودم به عنوان روزنامه نگار و طنزنویس قبول دارم که اینترنت مهم است، اما اگر نامزدی با وعده اینترنت به صحنه بیاید، نهایت آرای روزنامه نگاران و فعالان فرهنگی و دانشجویان را مثلا جمع می کند، ولی اگر نامزدی با وعده ی روغن ارزان به میدان بیاید، آرای همه را جمع می کند! اگر درباره ی ارزانی خودرو وعده بدهد، آرای چپ و راست و میانه را جمع می کند. اگر درباره ی خانه وعده بدهد و یا وعده ی یارانه ی بیش تر بدهد که شکر خدا نامزدها روز و شب مشغول این کار هستند، ممکن است در همان دور اول رییس جمهور بشود! خیلی ببخشید، ولی وعده ی پودر ماشین لباس شویی ارزان از وعده ی اینترنت پرسرعت رأی آورتر است! آخر با شکم خالی اینترنت پرسرعت می خواهیم چه کار؟ ها؟

باقی بقای تان!
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات