بهای تمام شده هر برگ اسکناس که توسط سازمان تولید اسکناس و مسکوک بانک مرکزی تولید می شود چقدر است؟

  بر اساس قوانین موجود در نظام بانکی کشور که توسط بانک مرکزی به موسسات اعتباری و بانک های دولتی و غیر دولتی ابلاغ شده است بانک ها موظف هستند اسکناس هایی که از رده خارج می شوند را به این سازمان تحویل دهند.


سازمان تولید اسکناس و مسکوک بانک مرکزی به بانک های زیرمجموعه دستور داده است که اسکناس های شعارنویسی شده و مخدوش را به این سازمان تحویل داده تا این سازمان این اسکنان ها را معدوم و امحا نماید.

همزمان به امحا اسکناس ها تولید اسکناس های جدید نیز در دستور کار این سازمان قرار دارد و در هر سال بین ۶۰۰ تا ۷۰۰ میلیون برگ اسکناس تولید می شود.

هزینه تولید بر برگ اسکناس در سال جاری بین ۶۰۰ تا ۷۰۰ ریال می باشد که این عدد در سال ۸۸ بین ۳۰۰ تا ۴۰۰ ریال بوده است.

با یک حساب سرانگشتی می توان نتیجه گرفت هزینه تولید اسکناس نو در ایران در سال بیش از ۴۰۰ میلیارد ریال می باشد که بدلیل فرسودگی از بین می رود.

شهروندان باید توجه داشته باشند که اسکناس های موجود در بازار با هزینه بیت المال تولید می شود و می توان این هزینه گزاف را با نگهداری اسکناس صرف تولید و اشتغال در امور دیگر شود.
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات