با افت ارزش پول ملی در برابر ارزهای عمده جهان، دیگر باید این ذهنیت که خودرو در سایر کشورها بسیار ارزان تر از ایران است را دور ریخت.

  همزمان با ثبت نرخ ۳۶۹۰ تومان برای دلاراسترالیا و ۲۰۲۵ تومان برای لیرترکیه قیمت برخی خودروهای وارداتی به ایران در بازار استرالیا به شرح جدول زیر است:


در بازار ترکیه هم قیمت برخی از این خودرو ها بدین شرح است:بدین ترتیب به نظر می رسد اجرای قانون هدفمندی یارانه ها و به تبع آن کاهش ارزش پول ملی، حداقل در بازار خودروهای وارداتی، توانسته قیمت های نسبی را اصلاح کند!
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات