عضو کمیسیون کشاورزی اولویت هایی که انتظار است در دولت یازدهم در بخش کشاورزی انجام شود را تشریح کرد.

علی ایرانپور در پاسخ به اینکه چه انتظاراتی از دولت یازدهم برای بخش کشاورزی دارید، گفت: کشاورزی یکی از مهمترین زیربناهای هر کشور است، به دلیل اشتغال زایی و امنیت غذایی برای هر کشوری اهمیت ویژه ای دارد و طی یک سال گذشته که جهان غرب به دنبال تهدید امنیت غذایی کشورمان است، بخش کشاورزی و سرمایه گذاری اهمیتی مضاعف پیدا کرده است.

عضو کمیسیون کشاورزی ادامه داد: طی سال های گذشته بخش کشاورزی مغفول مانده و شاهد سرمایه گذاری اندک و راندمان پایین در بسیاری موارد هستیم.

*افزایش راندمان آب و اصلاح سیستم های آبیاری

وی افزایش بازدهی مصرف آب کشاورزی را به عنوان اولویت مهم این بخش خواند و گفت: به دلیل محدودیتی که در تأمین آب وجود دارد بسیاری از زمین های کشور بدون کشت باقی مانده است.

ایرانپور تأکید کرد: اگر چه اصلاح سیستم های آبیاری طی چند سال گذشته در کشور انجام شده اما باید با سرعت بیشتری انجام گیرد.

وی گفت: ایران یکی از کشورهای است که بیشترین هدر رفت آب را دارد و همین عامل سبب شده است تا کشاورزی قدرت نمود زیادی نداشته باشد.

*اجرای کشاورزی مکانیزه

ایرانپور به اجرای مکانیزاسیون در کشاورزی در دولت بعدی تأکید کرد و گفت: کشاورزی کشور باید از سنتی به مکانیزه تبدیل شود و در این زمینه بسترهای آن نیز فراهم شود.

وی ادامه داد: تأمین نقدینگی کشاورزان یکی از مواردی است که برای اجرای مکانیزاسیون و افزایش بهره وری ضروری است و بانک ها نیز در ارائه تسهیلات سختگیری نکنند.

*تجمیع اراضی خرد

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس خرده مالکی را یکی از موانع مهم توسعه بخش کشاورزی عنوان کرد و گفت: مهمترین اولویت دولت بعدی در بخش کشاورزی باید تجمیع اراضی و جلوگیری از زمین های کشاورزی باشد.

ایرانپور گفت: به دلیل خرد بودن اراضی اجرای مکانیزاسیون در این زمین ها به کندی انجام می شود از سوی دیگر قیمت تمام شده تولید نیز برای کشاورزان بیشتر می شود.

* کاهش ضایعات محصولات کشاورزی

ایرانپور کاهش ضایعات بخش کشاورزی را از اولویت های مهم بخش کشاورزی خواند و افزود: به دلیل اینکه ماشین آلات کشاورزی مناسبی وجود ندارد تا ۳۰ درصد برنج ها در شالیکوبی ها هدر می رود.

وی تصریح کرد: میزان محصولات کشاورزی که در کشور سالانه از بین می رود می تواند بخش زیادی از غذای مردم را تهیه کند.

*افزایش سرمایه گذاری کشاورزی

این عضو کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: یکی از مهمترین اقدام دولت بعدی در بخش کشاورزی باید افزایش سرمایه گذاری در این بخش باشد.

ایرانپور ادامه داد: اگرچه رئیس جمهور از اختصاص ۲۵ درصد از منابع صندوق توسعه ملی به بخش کشاورزی صحبت می کند، اما این موضوع باید حداقل در دولت بعد جامه عمل بپوشد.

*نیاز به ۱۰ هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری در کشاورزی

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: براساس نظر کارشناسان برای اینکه کشور بتواند در تأمین غذا به خودکفا باشد باید سالانه ۱۰ هزار میلیارد تومان به مدت چندین سال در بخش کشاورزی سرمایه گذاری شود.
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات