دادگاهی در آمریکا رسیدگی به اتهامات شرکت اپل در مورد بالا نگهداشتن عمدی قیمت کتب الکترونیک از طریق تبانی با ناشران مختلف را آغاز کرده است.

واشنگتن پست اظهار کرد: بخش عمده ای از دادگاه به بررسی عملکرد شخص استیو جابز در این زمینه اختصاص داشت.

وی متهم است که در زمان مدیریت شرکت اپل با ۵ ناشر کتب الکترونیک تبانی کرده تا قیمت این کتب از ۱۵ دلار کمتر نشود و در نهایت آمازون هم مجبور به تغییر سیاست های خود در این زمینه گردد.

البته جابز هم اکنون درگذشته ولی در صورت اثبات تخلفات اپل جریمه ای سنگین در انتظار این شرکت است. سیاست اپل و همدستانش در این مدت فروش کتب الکترونیک به قیمتی بین ۳ تا ۵ دلار بیش از قیمت پیشنهادی امازون بوده تا تسلط این شرکت بر بازار یاد شده شکسته شود.

گفته می شود جابز در این زمینه ایمیل های مختلفی با ناشران یاد شده رد و بدل کرده است، اما با توجه به فوت او امکان بررسی محتوای آنها وجود ندارد. در نهایت قرار است اسناد و مدارک مکتوب و مستند موجود در این زمینه به طور موشکافانه کنترل گردد.

گفتنی است در جریان این محاکمه مسئولان شرکت امازون و گوگل هم حضور یافته و اسناد و مدارکی را ارائه نمودند.

ناشران متخلف نیز که قبلا بر سر تخلفات خود با وزارت دادگستری آمریکا به توافق رسیده بودند به عنوان شاهد و مطلع در دادگاه یاد شده حضور دارند.
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات