مدیرکل دفتر بهسازی و نظارت سازمان آموزش فنی و حرفه ای از ارائه گواهی مهارت به ۱.۵ میلیون کارگر ساختمانی خبر داد.

  علیرضا حاتم زاده با اشاره به رویکرد آموزش های سازمان آموزش فنی حرفه ای کشور اظهار داشت: آموزش های الکترونیکی و آموزش مبتنی بر بازار کار از مسیر تقاضا محوری به جای عرضه محوری از جمله این رویکردها است.

وی تاکید کرد: اثر بخشی آموزش ها زمانی بیشتر می شود که به سمت تقاضا محوری برود و مبتنی بر نیاز بازار کار باشد.

مدیرکل دفتر بهسازی و نظارت سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور با بیان اینکه امسال تاکید شده تا اولویت اختصاص اعتبار به رشته هایی خواهد بود که منطبق بر نیاز بازار کار باشد، گفت: کیفی سازی آموزش باعث می شود افراد مهارت بهتری نسبت به گذشته داشته باشند.

حاتم زاده با اشاره به اینکه بیش از ۱.۵ میلیون کارگر ساختمانی گواهی مهارت دریافت کردند، تصریح کرد: این گواهی ها به دو صورت شرکت در آموزش یا آزمون های ادواری شرکت می کنند.

این مقام مسئول بیان داشت: این افراد پس از گذاران مراحل مختلف گواهی مهارت دریافت می کنند و کارگران شاغل با داشتن گواهی مهارت فنی و حرفه ای تحت پوشش تامین اجتماعی قرار می گیرند.

به گفته وی، دفاتر انجمن های صنفی کارگری در استان ها وظیفه بررسی وضعیت کارگران ساختمانی را برعهده دارند و در صورت شاغل بودن به بیمه معرفی می شوند.

حاتم زاده تاکید کرد: نظارت باید بر انجمن ها نیز صورت بگیرد تا بتوان افرادی را تحت پوشش قرار داد که کارگر ساختمانی واقعی باشند.

این مقام مسئول با بیان اینکه بحث بیمه کارگران ساختمانی و دریافت گواهی مهارت از سال ۸۸ شروع شده است، بیان داشت: سالانه نزدیک به ۱۳۰ هزار نفر در دوره های آموزشی شرکت می کردند و مابقی نیز در آزمون های ادواری شرکت کردند.
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات