کنست (پارلمان) رژیم صهیونیستی به دلیل بحران اقتصادی این رژیم تصمیم گرفت حقوق وزرا و اعضای کنست را کاهش دهد.

  روزنامه صهیونیستی معاریو نوشت: کنست اسرائیل در بررسی اولیه با پیش نویس قانون کاهش حقوق و دستمزدهای نخست وزیر و اعضای دولت و پارلمان موافقت کرد.

پیش نویس قانون جدید بر کاهش حقوق ها به نسبت ۱۰ درصد تاکید دارد و این در حالی است که حقوق قضات؛ خاخام ها و روسای نهادهای مدنی و غیره نیز به نسبت ۱ درصد کاهش خواهد یافت و همین امر خشم تعدادی از اعضای کنست را به دنبال داشت و آنها کاهش حقوق ها به نسبت مساوی را درخواست کردند.

بر پایه این گزارش ۳۸ عضو کنست به این پیش نویس قانون رأی مثبت داده و ۱۵ عضو نیز مخالفت کردند و این پیش نویس به کمیته کنست ارجاع داده شد تا درباره مطرح کردن آن برای تصویب نهایی تصمیم بگیرد.

تعدادی از اعضای کنست ضمن مخالفت با این قانون گفتند که نباید بهای سیاست های اشتباه و طرح های اقتصادی بیهوده دولت اسرائیل را کارکنان بپردازند.

رژیم صهیونیستی به دلیل بحران اقتصادی که دامن گیر این رژیم شده است، مجبور شد امسال بودجه بسیاری از وزارتخانه ها از جمله وزارت جنگ را کاهش دهد که با مخالفت های شدید وزرا و مسئولان همراه بود.
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات