با وجود تحریم های شدید

بریتیش پترولیوم در گزارش سالانه خود از افزایش ۱۲۵۲ درصدی مصرف انرژی هسته ای در ایران با وجود اجرای تحریم های به اصطلاح فلج کننده غرب علیه ایران خبر داد.

بر اساس آمارهای ارائه شده در یکی از گزارش های معتبر انرژی جهان با عنوان « مرور آماری انرژی جهان» که توسط شرکت انگلیسی « بریتیش پترولیوم» هر سال منتشر می شود، مصرف انرژی هسته ای ایران در سال ۲۰۱۲، نخستین سال اجرای تحریم های به اصطلاح فلج کننده غرب علیه ایران نسبت به سال قبل از آن، ۱۲۵۲ درصد افزایش یافته است.

« بریتیش پترولیوم» در شصت و دومین گزارش سالانه خود آورده است، ایران در سال ۲۰۱۲ معادل ۰.۳ میلیون تن نفت، انرژی هسته ای مورد استفاده قرار داده است که نسبت به سال ۲۰۱۱ افزایش۱۲۵۲ درصدی را نشان می دهد.

این درحالی است که آمریکا و کشورهای غربی بارها اذعان کرده اند که هدف آنها از اجرای تحریم ها علیه ایران، توقف روند برنامه صلح آمیز هسته ای ایران است.

بر اساس این گزارش، میزان مصرف انرژی هسته ای در آمریکا در سال ۲۰۱۲ نسبت به سال قبل از آن ۲.۹ درصد کاهش یافته است. میزان مصرف این نوع انرژی در کشورهای فرانسه و آلمان نیز در مدت مشابه به ترتیب ۴ درصد و ۸.۱ درصد کاهش یافته است.

همچنین، این آمار از کاهش ۸۹ درصدی مصرف انرژی هسته ای ژاپن در سال ۲۰۱۲ نسبت به سال ۲۰۱۱ خبر داد. این کاهش در پی وقوع زمین لرزه و سونامی که منجر به نشست مواد هسته ای از نیروگاه اتمی این کشور شد، صورت گرفته است.
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات