معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی با اشاره این که نرخ مالیات بر ارزش افزوده در پایان برنامه پنجم به هشت درصد می رسد، گفت: کلیه اصناف مکلف به اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده هستند.

علی رضا طاری بخش، با اشاره به رشد ۲.۵ درصدی تعداد اظهارنامه های مالیات بر ارزش افزوده دوره بهار نسبت به زمستان سال گذشته، اظهار کرد: هنوز محتوای اظهارنامه ها به طور کامل بررسی نشده و میزان درآمدها مشخص نشده است.

وی در ادامه با بیان این که کلیه اصناف مکلف به اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده هستند، گفت: طبق قانون از ابتدای امسال ۱۰ گروه از صاحبان مشاغل به استفاده از صندوق فروش (POS) یا رایانه دارای سیستم نرم افزار فروشگاهی و صدور الکترونیکی صورتحساب فروش (فاکتور) ملزم شدند.

معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی با اشاره به این که هیچ صنفی از اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده حذف نشده است، افزود: طبق بند (ج) ماده ۹۶ قانون مالیات های مستقیم برخی از اصناف از نصب صندوق فروش معاف شده اند.

طاری بخش با بیان این که مودیانی از بخشودگی جرائم و معافیت مالیاتی برخوردار می شوند که به قانون عمل کنند و اظهار نامه را در موعد مقرر ارائه کرده باشند، ادامه داد: در حال بررسی هستیم که در سال ۹۳ تعداد دیگری از اصناف را ملزم به نصب صندوق فروش کنیم.

وی همچنین با بیان این که در حال تهیه اصلاحیه قانون مالیات بر ارزش افزوده هستیم اما به جمع بندی نهایی نرسیدیم، تاکید کرد: طبق قانون برنامه پنجم نرخ مالیات بر ارزش افزوده باید به هشت درصد برسد به طوری که در سال آینده هفت و در سال ۹۴ هشت درصد خواهد بود.
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات