معاون بازرگانی داخلی وزیر صنعت با تاکید بر اینکه ذخایر کالاهای اساسی با ارز ۱۲۲۶ تومان است، قیمت کالاهای اساسی در نمایشگاه ضیافت را اعلام کرد و گفت: هر گونه افزایش از این قیمت ها تخلف است و باید به آن رسیدگی شود.

حسن رادمرد، اظهار داشت: ذخایر کالاهای اساسی با ارز ۱۲۲۶ تومانی انجام شده است، لذا افزایش نرخ مرجع نمی تواند تاثیری در قیمت ذخایر این کالاها داشته باشد.

وی افزود: ذخایری که از کالاهای اساسی تاکنون انجام شده است، بیش از تکالیف و براساس دستور وزیر صنعت به نحوی انجام شده است که تا پایان سال جوابگوی کشور خواهد بود.

رادمرد در خصوص قیمت کالاهای اساسی عرضه شده در نمایشگاه ضیافت گفت: هیچ کمبودی در عرضه کالاهای اساسی در نمایشگاه های ضیافت نداریم و تا زمانی که تقاضا وجود داشته باشد، به هر میزان که مردم بخواهند کالاهای اساسی در اختیار آنها قرار می گیرد.

معاون وزیر صنعت گفت: گوش مرغ منجمد در درب سردخانه ۴ هزار و ۶۰۰ تومان و در نمایشگاه ضیافت ۴ هزار و ۸۵۰ تومان باید عرضه شود.

وی افزود: گوشت قرمز در درب سردخانه ۱۶ هزار تومان و در نمایشگاه ضیافت برای مصرف کننده نهایی ۱۸ هزار و ۵۰۰ تومان در هر کیلوگرم است.

رادمرد گفت: برنج تایلندی در درب انبار ۱۷۰۰ تومان و برای مصرف کننده نمایشگاه ضیافت ۱۹۰۰ تومان، برنج هندی ۱۱۲۱ در درب انبار ۳۶۵۰ تومان و برای مصرف کننده نمایشگاه ضیافت ۳۸۰۰ تومان و برنج هندی پرمحصول در درب انبار ۱۵۰۰ تومان و برای مصرف کننده نمایشگاه ضیافت ۱۶۵۰ تومان و برنج آمریکایی در درب انبار ۲۰۵۰ تومان و برای مصرف کننده نمایشگاه ضیافت ۲۲۰۰ تومان است.

وی افزود: هر کیلوگرم شکر فله در درب انبار ۱۳۰۰ تومان و برای مصرف کننده نمایشگاه ضیافت ۱۵۰۰ تومان است و میزان ذخیره شکر ۱۵۰ هزار تن است و هیچ مشکلی وجود ندارد.

معاون وزیر صنعت گفت: در حبوبات نیز دو کالای پر مصرف را در نمایشگاه های ضیافت با قیمت تنظیم بازار عرضه می کنیم که شامل ۱۰ هزار تن نخود و ۱۵ هزار تن عدس است که قیمت نخود در درب انبار ۲۷۰۰ تومان و در نمایشگاه ضیافت ۳۰۰۰ تومان و قیمت عدس نیز در درب انبار ۲۹۰۰ تومان و در نمایشگاه ضیافت ۳۲۰۰ تومان است.

رادمرد گفت: قیمت گذاری ها براساس مصوبه کمیسیون نظارت و کنترل بازار استانها انجام شده است.

معاون وزیر صنعت در پاسخ به این سوال که قیمت مرغ منجمد در نمایشگاه ضیافت ۴۹۵۰ تومان و شکر به قیمت ۱۷۰۰ تومان عرضه می شود، گفت: هرگونه افزایشی از قیمت های ذکر شده تخلف است که باید با آن برخورد شود.
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات