در همدان دلالان گندم کشاورزان را به بهایی بیش از قیمت تعیین شده دولت خریداری کرده و پس از بسته بندی، به نقطه ای نامعلوم حمل می کنند.

از همدان خبر می رسد که دلالان گندم کشاورزان را به بهایی بیش از قیمت تعیین شده بوسیله دولت یعنی ۷۲۰ تومان خریداری کرده و پس از بسته بندی، به نقطه ای نامعلوم حمل می کنند.

شنیده شده گندم های تولید داخل، به دلیل پرداخت قیمت بیشتر برای محصول وارداتی (حدود ۱۲۰۰ تومان) از مرزها به صورت قاچاق خارج شده و بار دیگر در هیات محموله های رسمی وارداتی از گمرک عبور داده می شود تا سود بیشتری را نصیب خریداران کنند. امسال نیز بخشی از محصول راهی دامداری ها شد تا به مصرف خوراک دام برسد.

اگرچه برخی از منتقدان جدی بخش کشاورزی آمارهای وزارت جهاد کشاورزی را ساختگی دانسته و اعلام می کنند که اگر هم چنین باشد میزان گندم وارد شده بسیار کمتر از آمارهایی است که وزارت جهاد کشاورزی ارائه داده است زیرا قاچاق حدود ۱۰ میلیون تن گندم نیاز به چندین هزار کامیون داشته و صف های طویلی در مرزها تشکیل می دهد که به راحتی توسط نیروهای مرزبانی قابل تشخیص است و با این استدلال، آمارهای وزارت جهاد کشاورزی را غلط می دانند اما اتکای دولت به واردات نیز سبب شده که شیرازه های بخش تولید طی فعالیت دولت نهم و دهم از هم بپاشد.
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات