عضو افتخاری شورای مرکزی خانه کشاورز بی توجهی دولت به تنظیم بازار سیب زمینی، تعیین قیمت خرید تضمینی مناسب و صادرات این محصول را مهمترین دلایل کاهش سطح زیر کشت سیب زمینی عنوان کرد.

  مدیر عامل کانون سیب زمینی کاران گفت: به دلیل بی برنامگی وزارت جهاد کشاورزی، تولید سیب زمینی بذری و خوراکی با مشکل مواجه شده و حداقل تا دو سال دیگر که وضع فعلی ساماندهی شود، با مشکل تولید مواجه خواهیم بود.

  سید مجید سجادی با بیان این مطلب به افکار گفت: متاسفانه به دلیل نبود برنامه ریزی مناسب برای تولید سیب زمینی، با کاهش سطح زیر کشت این محصول در کشور مواجه شده ایم.
وی در پاسخ به سوالی درباره کاهش درصد سطح زیر کشت، خاطرنشان کرد: ارایه آمار در این زمینه جزء وظایف وزارت جهاد کشاورزی است. متاسفانه آمار دقیقی در این رابطه وجود ندارد اما گزارش های ارسالی از استان ها، حکایت از کاهش سطح زیر کشت سیب زمینی بذری و خوراکی در تمام نقاط کشور دارد.

عضو افتخاری شورای مرکزی خانه کشاورز بی توجهی دولت به تنظیم بازار سیب زمینی، تعیین قیمت خرید تضمینی مناسب و صادرات این محصول را مهمترین دلایل کاهش سطح زیر کشت سیب زمینی عنوان کرد.
وی گفت: دولت برای تنظیم بازار یک محصول، عموماً وارد چرخه خرید تضمینی شده و بخشی از محصول را از بازار خارج می کند تا قیمت ها تعدیل شود.

این محصول باید خارج از بازار معمول عرضه شود

سجادی افزود: اما متاسفانه دو بار دولت وارد چرخه خرید تضمینی سیب زمینی شد و در هر دوبار، محصول جمع آوری شده از کشاورزان را با قیمت های کمتری به بازار عرضه کرد، در نتیجه قیمت ها شکسته شد و کشاورزان متضرر شدند.

مدیر عامل کانون سیب زمینی کاران درباره دلایل کاهش سطح زیر کشت سیب زمینی بذری، تصریح کرد: هزینه تولید سیب زمینی بذری بالاتر از سیب زمینی خوراکی است. کشاورزان تولیدکننده سیب زمینی خوراکی باید محصولات خود را به فروش رسانند تا اقدام به خرید سیب زمینی بذری کنند.
وی ادامه داد: متاسفانه به دلیل کمبود نقدینگی در بین تولیدکنندگان سیب زمینی خوراکی، سیب زمینی بذری خریداری نشد، در نتیجه این محصول از چرخه کشت و کار خارج شد و به عنوان سیب زمینی خوراکی به فروش رسید.

سجادی در پاسخ به اینکه چه میزان سیب زمینی بذری از چرخه تولید خارج شده، بیان داشت: متاسفانه به دلیل نبود برنامه و آمار دقیق در زمینه نیاز کشور به طبقات مختلف بذری، در این باره کار دقیقی انجام نشده است. دقیقا نمی دانیم چه میزان و از چه طبقاتی سیب زمینی بذری از چرخه تولید خارج شده است. بنابراین برای ساماندهی شرایط فعلی یک تا دو سال زمان نیاز داریم.

وی در پاسخ به این سوال که دولت آینده با چه مشکلاتی در زمینه تولید سیب زمینی مواجه بوده و آیا باید طی دو سال آینده این محصول از خارج وارد شود، تصریح کرد: واردات سیب زمینی در حجمی که کمبود داریم، امکان پذیر نیست. ضمن اینکه آلودگی های ناشی از واردات برای تولید داخل خطرناک است.

مدیر عامل کانون سیب زمینی کاران ادامه داد: بخشی از مشکلات پیش آمده برای تولید سیب زمینی ناشی از واردات محصول از پاکستان و شیوع بیماری قرنطینه ای « گلدن نماتد» در مزارع کشور است.
وی اضافه کرد: این بیماری قرنطینه ای بسیاری از مزارع همدان را درگیر کرده و زمینه کاهش عملکرد در مزارع را فراهم کرده است.
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات