مدیرعامل اتحادیه کشوری تعاونی های سهام عدالت کشور با اعلام اینکه آمار مشمولان طرح توزیع سهام عدالت قرار است تا ۵۵ میلیون نفر افزایش یابد، توصیه کرد: این سهام متناسب با اقساط پرداخت شده، وارد بورس می شود و ارزش چند برابری اسمی دارد، حتما در نگهداری آن هوشیار باشید.

داریوش پاک بین گفت: سهام عدالت تاکنون در اولویت متعدد از جمله قشرهای آسیب پذیر تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی و همچنین ساکنان مناطق روستایی و کارگران ساختمانی و کارمندان توزیع شده است.

مدیر عامل اتحادیه کشوری تعاونی های سهام عدالت و رئیس اتاق تعاون ایران با بیان اینکه این طرح ابتدا شامل ۷ دهک جمعیتی معادل ۴۵ میلیون نفر می شد که اخیرا قرار شده است تا ۵۵ میلیون نفر برسد، اظهار داشت: هم اکنون طرح توزیع سهام عدالت کارگران ساختمانی در حال اجراست و برنامه جدیدی نداریم و حتما در صورت ساماندهی مرحله تکمیلی اطلاع رسانی می شود و حدود ۸ تا ۱۰ میلیون نفر اضافه خواهند شد.

پاک بین با اشاره به اینکه هم اکنون طرح سهام عدالت بسته شده است، گفت: مرحله تکمیلی در دست بررسی است تا افرادی که شرایط را دارند اما موفق به دریافت سهام نشده اند بتوانند در این مرحله اقدام کنند.

مدیر عامل اتحادیه کشوری تعاونی های سهام عدالت توصیه کرد: این سهام متناسب با قسط های پرداخت شده، وارد بورس می شود و ارزش چند برابری اسمی دارد، حتما در نگهداری آن هوشیار باشید.

از سال ۸۵ تاکنون بیش از ۴۲ میلیون نفر مشمول دریافت سهام عدالت شدند که با تکمیل کارگران ساختمانی (حدود ۸ میلیون نفر با اعضای خانواده ها) به ۵۰ میلیون نفر می رسد و حدود ۶۵ درصد از جمعیت کشور مشمول نهایی دریافت سهام عدالت می شوند.

از بیش از ۶۳ شرکتی که سهام آنها برای طرح سهام عدالت واگذار شده است ۳۴ شرکت در بورس حضور دارد و از بهترین های بنگاههای اقتصادی محسوب می شود که هلدینگ خلیج فارس یکی از این شرکتهاست.

قرار بود پس از این مرحله دیگر برای طرح توزیع سهام عدالت نام نویسی نشود و این طرح پایان یابد اما دولت تصمیم گرفته است مرحله تکمیلی را هم اجرا کند. ارزش این سهام متناسب با رشد شاخص های بورس افزایش می یابد و اقساط آنها از طریق سود سهام پرداخت می شود.

تاکنون بخشی از قیمت سهام از این طریق پرداخت شده است و پس از تکمیل طرح در خصوص حضور این سهام در بورس یا فرابورس و خرید و فروش آن تصمیم گیری خواهد شد.
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات