تولید برق کشور در حالی از ابتدای سال جاری تاکنون در مقایسه با زمان مشابه پارسال با حدود چهار درصد افزایش به ۹۸ هزار و ۸۰۵.۸ گیگاوات ساعت رسیده است که آمارها از رشد ۲۰ درصدی نیروگاه های برق آبی حکایت دارد.

  میزان تولید برق کشور از ابتدای امسال تاکنون به ۹۸ هزار و ۸۰۵.۸ گیگاوات ساعت رسیده که این میزان ۳.۸۴ درصد بیش از انرژی تولیدی کشور در زمان مشابه پارسال است.

از مجموع انرژی تولیدی داخل کشور از ابتدای سال جاری تاکنون، ۹۲ هزار و ۴۵۱.۳ گیگاوات ساعت به واحدهای حرارتی و شش هزار و ۳۵۴.۵ گیگاوات ساعت به واحدهای برق آبی اختصاص داشته است.

*رشد ۲،۸۸ درصدی نیروگاههای حرارتی و ۲۰ درصدی برقابی ها

در این مدت، تولید نیروگاه های حرارتی در مقایسه با دوره مشابه پارسال ۲.۸۸ درصد افزایش و تولید نیروگاه های برق آبی ۲۰.۱۹ درصد رشد یافته است.

میزان انرژی تامین شده نیز امسال در دوره مورد بررسی ۱۰۰ هزار و ۲۲۹.۷ گیگاوات ساعت گزارش شده است که این میزان ۳.۶۶ درصد در مقایسه با زمان مشابه پارسال افزایش نشان می دهد.
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات