شرکت عمران شهر پردیس در اطلاعیه ای به متقاضیان مسکن مهر پردیس در فازهای ۱۱ و ۸ تا پایان شهریور ماه مهلت داد، موجودی خود را از ۵ میلیون تومان به ترتیب به ۱۴ و ۲۱ میلیون تومان افزایش دهند، درغیر این صورت، نام آنها از سامانه حذف می شود.

در اطلاعیه روابط عمومی شرکت عمران شهر پردیس آمده است: پیرو اطلاعیه شماره چهار به اطلاع عموم متقاضیان محترم مسکن مهر شهر جدید پردیس می رساند، به منظور ساماندهی بهتر و تسریع در ساخت و تحویل واحدهای مسکن مهر در فازهای مختلف شهر جدید پردیس و بر اساس تصمیم اتخاذ شده، ثبت نام کنندگانی که تاریخ ثبت نام ایشان قبل از ۲۹/۱۲/۱۳۹۱ و شماره حساب متمرکز مسکن مهر ایشان اعلام گردیده است و کمتر از ۵ میلیون تومان به حساب خود واریز نموده اند، فقط تا پایان شهریور ماه ۱۳۹۲ مهلت دارند نسبت به تکمیل موجودی خود طبق اطلاعیه شماره چهار اقدام فرمایند.

بنابراین گزارش، چنانچه متقاضی واحد مسکن مهر در فاز ۱۱ (کوزو پارس) می باشند، مبلغ واریزی خود را حداقل به ۱۴ میلیون و در صورتی که متقاضی واحد در فاز ۸ (دره بهشت) هستند، حداقل به ۲۱ میلیون تومان افزایش دهند، در غیر این صورت پس از پایان شهریور ۱۳۹۲ نسبت به حذف نام ایشان از سامانه اقدام می گردد. بدیهی است بعد از حذف از سامانه امکان برگشت ایشان به هیچ وجه فراهم نخواهد شد.
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات