با حکم آخوندی وزیر راه و شهرسازی، محمد رحمتی وزیر اسبق راه و ترابری به عنوان رئیس هیات مدیره شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور و علی نورزاد به عنوان معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه منصوب شد.

به گزارش افکارنیوز ، محمد رحمتی وزیر اسبق راه و ترابری به عنوان رئیس هیئت مدیره شرکت ساخت و توسعه منصوب و علی نورزاد جایگزین احمد صادقی در این شرکت شد.

نورزاد پیش از این رییس داﻧﺸﮑﺪه ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ آب و ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ، داﻧﺸﮕﺎه شهید بهشتی بود. وی همچنین مدیریت پروژه فازهای ۲۰ و ۲۱ پارس جنوبی در شرکت نفت و گاز پارس را نیز بر عهده داشته است. نورزاد همچنین معاون برنامه ریزی شرکت مدیریت منابع آب ایران و نیز عضو هیئت مدیره در همان شرکت بوده است.
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات