تعرفه ای سرویس های اینترنت پرسرعت مخابرات تهران از روز گذشته (به شکل اسمی) و عملا از امروز تغییر کرد و خدمات این شرکت مطابق با مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی شد.

به گزارش افکارنیوز ، تعرفه های اینترنت پرسرعت مخابرات یکی از معیارهای اصلی انتخاب سرویس در نظر ایرانی هاست تا جاییکه در محافلی که صحبت از انتخاب سرویسی اینترنتی می شود، بحث به سمت قیمت و حجم کشیده می شود و اغلب ایرانی ها با این دو موضوع آشنایی بیشتری دارند.

همین موضوع هم دلیلی بر این شده بود که بالانسی بین تعرفه و حجم (سرویس) صورت گیرد و اغلب شرکت ها قیمتی پایه را به مشترکان خود اعم از کم مصرف ها تا پرمصرف ها ارائه دهند و از این جهت عده ای این کار را ناعادلانه می دانستند چرا که ممکن بود در پایان دوره قراردادشان، میزانی از حجم شان باقی می ماند و در حالیکه پول آن را پرداخت کرده بودند اما این میزان حجم به قرارداد آتی کشیده نمی شد.

با توجه به اینکه تمامی PAPها و ISPها این رویه را در پیش گرفته اند و مخابرات هم با توجه به عرضه خدمات اینترنتی که به صورت مستقل و در رقابت با این شرکت ها دارد، موجب شد که سازمان تنظیم مقررات پا در میانی کند و تعرفه های ارائه خدمات اینترنت پرسرعت را در کشور عادلانه تر سازد تا فروش براساس میزان حجم باشد و تنها هزینه ثابتی بابت نگهداری سرویس از مشترکان در صورت حساب های دوره ای اخذ شود.

مخابرات هم از اول مهر خود را با مصوبه ۱۵۲ این سازمان که به تصویب کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی رسیده، تطبیق داده و یک روز از تغییر تعرفه های اینترنتی این شرکت برای تهرانی ها می گذرد.

مصوبه ۱۵۲ حداکثر مبالغ ثابت به عنوان نگهداری سرویس و سقف تعرفه پلکانی سرویس را بر حسب حجم طبق جدول های زیر عنوان کرده که شرکت های ارائه دهنده خدمات مؤظف به ارائه خدمات پیرامون آن هستند:

اما در این مصوبه آمده است کهﺣﺪﺍﮐﺜﺮ ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺴﻬﻴﻢ ﺧﻂ ۱ ﺑﻪ ۸ ﺗﻌﻴﻴﻦ می ﺷﻮﺩ ﻭ ﺍﺭﺍﯾﻪ ﮐﻨﻨﺪه ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺑﺎﻳﺪ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﻧﺮﺥ ﺑﻴﺖ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻣﻴﺰﺍﻥ یک به ۸ ﻧﺮﺥ ﺑﻴﺖ ﺧﻂ ﺭﺍ ﺑﺮﺍی ﻣﺸﺘﺮﮐﻴﻦ ﺧﻮﺩ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﮐﻨﺪ.

از این رو مخابرات هم طبق گفته محمدرضا بیدخام معاون بازاریابی و فروش شرکت مخابرات استان تهران با اجرای مصوبه مذکور ضریب اشتراک برای مشترکین جدید را از ۱ به ۱۰ به ۱ به ۸ رساند.

در مجموع تعرفه های مخابرات برای سرویس های مختلف طبق جدول زیر شد:

در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات