معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به برگزاری دهمین کمیسیون بین دولتی تراسیکا، گفت: ایران پیشنهادهای خود را در جهت توسعه کریدور با توجه به موقعیت جمهوری اسلامی ایران و توسعه حمل و نقل در کشور ارایه داد.

به گزارش افکارنیوز ، شهریار افندی زاده با اعلام این خبر، اظهار داشت: در روز اول اجلاس، تمامی موارد مندرج در دستور کار تنظیمی مورد بررسی و بحث قرار گرفت و در نهایت، دستور کار جهت طرح و تصویب برای اجلاس حمل و نقل تراسیکا در روز دوم قرار گرفت.

وی مهمترین موارد این دستور کار را بررسی نهایی گزارش های مربوط به بودجه سال های ۲۰۱۱ و ۲۰۱۲ و همچنین بررسی نهایی بودجه پیشنهادی سال ۲۰۱۳ و ۲۰۱۴، بحث و بررسی طرح «ضمیمه فنی پیش نویس موافقتنامه اصولی چندجانبه مربوط به بهره برداری مشترک جاده ای، دریایی و ریلی مورد بررسی و تاکید قرار گرفت و همچنین تصویب برنامه عمل مربوط به دوره زمانی ۲۰۱۵ – ۲۰۱۳ در راستای اجرای طرح استراتژیک توسعه کریدور تراسیکا و برگزاری یازدهمین کمیسیون بین دولتی تراسیکا اعلام شد.

دبیر ملی جمهوری اسلامی ایران در کریدور تراسیکا، افزود: در روز دوم اجلاس، معاون اول نخست وزیر تاجیکستان، آمادگی این کشور را برای همکاری هرچه بیشتر با کلیه کشورهای عضو، دبیرخانه تراسیکا و کمیسیون اروپا اعلام کرد و به برخی دستاوردهای تاجیکستان در راستای گسترش کریدور تراسیکا اشاره کرد.

افندی زاده با اشاره به این که در این اجلاس نمایندگان کشورهای عضو از جمله جمهوری اسلامی ایران، پیشنهادهای خود را در جهت توسعه کریدور با توجه به موقعیت جمهوری اسلامی ایران و توسعه حمل و نقل در کشورمان ارائه دادند و در پایان نشست موارد دستور کار مورد تصویب قرار گرفت.

معاون وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: عمده ترین این توافق ها در زمینه تحقق برنامه عمل کشورهای امضاء کننده موافقتنامه (MLA) برای دوره نهایی ۲۰۱۲ – ۲۰۱۰ در راستای طرح استراتژیک کریدور با هدف توسعه تراسیکا تا سال ۲۰۱۵ است که از کشورهای عضو درخواست شد تا طبق طرح نسبت به اجرای اهداف طرح، اقدامات لازم را در کشورهای متبوع خود انجام دهند.

وی افزود: افزایش رقابت پذیری و جذابیت بیشتر کریدور تراسیکا، تدوین برنامه جامع توسعه بیشتر کریدور، ایجاد گروه کاری کارشناسان تراسیکا، تحقق برنامه عمل مربوط به ایمنی حمل و نقل جاده ای منطقه تراسیکا، طرح تأسیس دادگاه حکمیت بین المللی تراسیکا و همکاری فیمابین کمیسیون بین دولتی تراسیکا و اتحادیه حمل و نقل بین المللی جاده ای از دیگر توافق های این نشست است. وی خاطرنشان کرد: طبق مفاد موافقت نامه منعقده فی مابین کشورهای عضو، مقرر شد اجلاس بعدی در کشور ترکیه برگزار شود.

گفتنی است؛ دهمین کمیسیون بین دولتی تراسیکا با حضور دبیران ملی ۱۲ کشور عضو، دبیرکل تراسیکا و کارشناسان دبیرخانه در روزهای ۲۵ و ۲۶ شهریورماه در تاجیکستان برگزار شد.
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات