به عنوان مثال متاسفانه بنده به عنوان نماینده مجلس روزی نیست که با تعداد کثیری ازکارجویان مواجه نشوم؛ اغلب این کارجویان همه روزه برای معرفی به بنگاه ها و نهادهای مختلف جهت اشتغال به دفاتر نمایندگان مجلس مراجعه میکنند و این مسئله نشان میدهد کشور در حال حاضر با بحران بیکاری مواجه است.

به گزارش افکارنیوز ، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی درخصوص تعداد بیکاران کشور و آمار ارائه شده توسط مرکز آمارگفت: متاسفانه ما به عنوان نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی گزارش دقیقی از وضعیت اشتغال و بیکاری در کشور نداریم.

عبدالکریم رجبی با اشاره به اینکه متولی اشتغال همه دستگاه های اجرایی هستند و وزارت کارتنها هماهنگ کننده جریان اشتغال است افزود: حتی با نگاهی سطحی به آمارهای ارائه شده و مقایسه آن با واقعیات جامعه می توان فهمید در کشور چه قدر بیکاری گسترده است. وی توضیح داد: به عنوان مثال متاسفانه بنده به عنوان نماینده مجلس روزی نیست که با تعداد کثیری ازکارجویان مواجه نشوم؛ اغلب این کارجویان همه روزه برای معرفی به بنگاه ها و نهادهای مختلف جهت اشتغال به دفاتر نمایندگان مجلس مراجعه میکنند و این مسئله نشان میدهد کشور در حال حاضر با بحران بیکاری مواجه است.

وی در ادامه در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار تراز که پرسید: " تعریف بیکار از نظر شما چیست؟ " پاسخ داد: منظور ما مجلسی ها از اشتغال، اشتغال پایدار است و این تعریف ارائه شده و برگرفته از سازمان بین المللی کار برای ایران نمود کمتری دارد و باید این تعاریف بومی و قابل هضم شود.

رجبی با اشاره به اینکه در آینده نزدیک دوستان درمرکز آمار را به مجلس برای جلسه در این خصوص دعوت خواهیم کرد گفت: ما برای تصمیم گیری و برنامه ریزی نیاز به آمار دقیق داریم و اگر مبنای ما برای فرد شاغل، کسی است که یک ساعت در هفته کار کند از نظر من در ایران اصلا بیکار نداریم و دوباره تاکید می کنم منظور از فرد شاغل، اشتغال پایدار است و باید دراین مورد با مسولان به تفاهم برسیم ؛ زیرا تفاوت زیادی بین آمار ارائه شده و آمار موجود در مجلس وجود دارد.

وی درپاسخ به این سوال که به نظر الان چه قدر از جوانان کشور بیکارند گفت: طبق آمارهای ما در مجلس این آمار برای جمعیت۲۹-۱۵ بیش از ۴۰ درصد است و اگر دولت به هر دلیلی نتواند برنامه های اقتصادی خود را اجرایی کند و رونق را به کسب و کار برگرداند و اشتغالزایی کند دچار مشکلات شدید خواهیم شد.
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات