در منطقه نیروی هوایی واحدی ۷۰ متری ۳۰ میلیون رهن و ۱۵۰ هزار تومان اجاره داده می شود.

به گزارش افکارنیوز ، قیمت ها به شرح جدول زیر است:

محله

متراژ

اجاره بها (تومان)

تهرانپارس

۵۷

۳۰,۰۰۰,۰۰۰ رهن + ۳۰۰.۰۰۰ اجاره

نارمک

۶۵

۸,۰۰۰,۰۰۰ رهن + ۸۵۰.۰۰۰ اجاره

زعفرانیه

۶۳

۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ رهن کامل

هنگام

۴۵

۳۰,۰۰۰,۰۰۰ رهن + ۴۰۰.۰۰۰ اجاره

آذربایجان

۶۵

۵۵,۰۰۰,۰۰۰ رهن کامل

نیروی هوایی

۷۰

۳۰,۰۰۰,۰۰۰ رهن + ۱۵۰.۰۰۰ اجاره

ستاری

۷۵

۱۰,۰۰۰,۰۰۰ رهن + ۹۵۰.۰۰۰ اجاره

نیاوران

۸۵

۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ر ه ن + ۲.۵۰۰.۰۰۰ اجاره

صادقیه

۸۰

۲۰,۰۰۰,۰۰۰ رهن + ۱.۱۰۰.۰۰۰ اجاره

اشرفی اصفهانی

۹۰

۷۲,۰۰۰,۰۰۰ رهن کامل

در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات