براساس نماگرهای اقتصادی ۹ ماهه سال ۹۱ نرخ بیکاری به ۱۱.۲ درصد رسیده است.

به گزارش افکارنیوز ، نماگرهای اقتصادی ۹ ماهه اول سال ۱۳۹۱ آخرین آمار بانک مرکزی در خصوص نرخ بیکاری را ۱۱.۲ درصد اعلام کرده است.

طبق آمار بانک مرکزی نرخ بیکاری مناطق شهری در تاریخ مورد بررسی ۱۲.۵ درصد، مناطق روستایی ۸ درصد، زن ۱۷.۷ درصد، مرد ۹.۸ درصد، جوانان ۱۵-۲۹ ساله ۲۳ درصد و جوانان ۱۵-۲۴ ساله ۲۵.۸ درصد برآورد شده است.

گفتنی است که در آمار مربوط به جمعیت در ۹ ماهه سال ۱۳۹۱ جمعیت کشور به ۷۵.۱ میلیون نفر رسیده است؛ البته جمعیت در بخش شهری ۵۳.۷ میلیون نفر و در بخش روستایی ۲۱.۵ میلیون نفر گزارش شده است.

براساس نماگرهای اقتصادی بانک مرکزی رشد جمعیت در تاریخ مورد بررسی ۱.۳ درصد گزارش شده است همچنین تراکم جمعیت ۴۵.۶ نفر در هر کیلیومتر مربع و جمعیت فعال کشور در سه ماهه سوم سال ۹۱ معادل ۲۴ میلیون نفر اعلام شده است.
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات