تولید خودرو سورن که به دلیل تشدید تحریم ها و عدم تأمین قطعات شبکه برق و الکترونیک از منابع خارجی در سال گذشته متوقف گردیده بود با اجرای پروژه ساخت داخل پلتفرم برق و الکترونیک جدید از سر گرفته شد.

مهرداد الیاسی مدیر طراحی قوای محرکه و سیستمهای مشترک در مرکز توسعه محصولات جدید ایران خودرو با بیان این مطلب گفت: پس از اجرای موفق پروژه خودکفائی پلتفرم برق و الکترونیک خودروی ۲۰۶ با تکیه بر دانش و مهارت کارشناسان و مهندسین گروه صنعتی ایران خودرو که منجر به تولید مجدد خانواده محصولات پژو، ۲۰۶ گردیدو توسعه پلتفرم فوق جهت انطباق برروی خودرو سورن در دستور کار مرکز توسعه محصولات جدید قرار گرفت.

وی افزود در این راستا فعالیتهای طراحی، ساخت و صحه گذاری قطعات و مجموعه ها و تولیدات آزمایشی خودرو در بازه زمانی سه ماهه انجام پذیرفته و هم اکنون در مرحله شروع تولید انبوه و صحه گذاری خودرو می باشیم با توجه به برنامه ریزی صورت پذیرفته نیمه مهر ماه تولید انبوه و تجاری سازی خودرو سورن آغاز خواهد شد.
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات