وزیر صنعت، معدن و تجارت با تشریح ۱۴ محور کاری معاونت برنامه ریزی این وزارتخانه گفت: مجوزهای اضافه و مقررات فاقد توجیه اقتصادی در فرایند سرمایه گذاری های صنعتی و معدنی باید حذف شود.

به گزارش افکارنیوز ، محمدرضا نعمت زاده گفت: در مهم ترین محورهای کاری معاونت برنامه ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت بر حذف مجوزها و مقررات فاقد توجیه اقتصادی در فرآیند سرمایه گذاری های صنعتی، معدنی و تجاری تاکید شده است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با تشریح ۱۴ محور کاری معاونت برنامه ریزی وزارت صنعت و همچنین برنامه ریزی برای بهره برداری اقتصادی از ظرفیت های صنعتی و معدنی راکد کشور، تلاش برای تسریع در به بهره برداری رساندن سرمایه گذاری های نیمه تمام و افزایش سهم ارزش افزوده صنعت و معدن در تولید ناخالص داخلی مورد تاکید قرار داد.

نعمت زاده با اشاره به افزایش محتوای فناوری تولیدات صنعتی و معدنی افزود: افزایش سهم صادرات محصولات صنعتی در صادرات کشور، افزایش سرمایه گذاری بخش خصوصی در فعالیت های صنعتی و معدنی و ارتقای شاخص های زیست محیطی در سرمایه گذاری های صنعتی و معدنی از دیگر مواردی است که باید مورد توجه قرار بگیرد.

وی همچنین خواستار جلب مشارکت تشکل های تخصصی در سیاست گذاری های صنعتی و معدنی، ارتقای بازدهی سرمایه گذاری صنعتی و معدنی و نیز کاهش شاخص شدت انرژی در سرمایه گذاری های صنعتی و معدنی از سوی معاونت برنامه ریزی شد.

به گفته وزیر صنت، معدن و تجارت پرهیز از حمایت های تبعیض آمیز در سیاست گذاری و ارائه خدمات، همسو سازی فرآیندها و فعالیت های تولیدی و تجاری کشور، بررسی و اظهارنظر در مورد برنامه های سازمان های تابعه و هماهنگ سازی آنها از دیگر انتظارات مورد اشاره وزیر صنعت، معدن و تجارت عنوان شده است.
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات