معاون برنامه ریزی و اموراقتصادی وزیر نیرو با بیان اینکه باید حمایت حداکثری از بخش خصوصی فعال در صنعت آب و برق صورت گیرد گفت: اصلاح نظام اقتصاد آب و برق راه حل بسیاری از چالش ها در اصلاح تعرفه های آب و برق است.

به گزارش افکارنیوز ، علیرضا دایمی افزود: اصل ۴۴ قانون اساسی باید در وزارت نیرو اجرا و حداکثر حمایت از بخش خصوصی فعال در صنعت آب و برق انجام شود که اصلاح نظام اقتصاد آب و برق به عنوان یکی از اولویت های معاونت برنامه ریزی و اموراقتصادی وزارت نیرو خواهد بود.

دایمی ادامه داد: اصلاح نظام اقتصاد آب و برق باید از دیدگاه اقتصادی سازی فعالیت های مرتبط با آب و برق و افزایش بهره وری در این صنعت انجام شود و راه حل بسیاری از چالش ها در اصلاح تعرفه های آب و برق است.

معاون برنامه ریزی و اموراقتصادی وزیر نیرو اضافه کرد: طرح ها باید براساس مدل های کسب و کار اجرا شود و اثربخشی طرح ها موردتوجه قرار گیرد ضمن آنکه باید توجه بیشتری به بهره برداری مطلوب از سرمایه های موجود انجام شود.

وی تصریح کرد: ظرفیت هایی نیز در برنامه پنجم توسعه وجود دارد که اجرایی کردن این برنامه ها بسیاری از چالش های موجود را برطرف می کند.

معاون وزیر نیرو با بیان اینکه در زمان حاضر نزدیک به ۴.۵ میلیارد مترمکعب آب در حوضه دریاچه ارومیه مصرف می شود، گفت: این مصرف باید کاهش پیدا کند و در غیر این صورت نباید خیلی به بازگشت دریاچه به شرایط گذشته فکر کنیم و این احتمال را باید بدهیم که بخشی از دریاچه خشک باقی بماند.
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات