آل اسحاق:

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران بر این باور است: با توجه به رغبتی که در کشورها بزرگ مبنی بر ارتباط با ایران پیدا شد به کاهش تحریم ها و سخت گیری ها خوشبین هستیم اما این موضوع نیازمند گذشت زمان است و در ماه های آینده اثر خود را خواهد گذاشت.

به گزارش افکارنیوز ، یحیی آل اسحاق در رابطه با درباره تاثیر گفتمان رئیس جمهور در مجمع عمومی سازمان ملل در تجارت خارجی ایران با سایر کشورها تصریح کرد: تجارت یک فرایند آنی نیست که به زودی اثرات آن مشخص شود.

وی بر این باور است که د اما با توجه به رغبتی که در کشورها بزرگ مبنی بر ارتباط با ایران پیدا شد به کاهش تحریم ها و سخت گیری ها خوشبین هستیم اما این موضوع نیازمند گذشت زمان است و در ماه های آینده اثر خود را خواهد گذاشت.

رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران در بخش دیگری از اظهاراتش درباره اظهارات ارزی سیف مبنی بر اینکه نرخ ۲۹۰۰ تومان نرخ کف ارز است و کاهش بیش از آن به صلاح اقتصاد کشور نیست ادامه داد: براساس قانون برنامه چهارم نرخ ارز باید متناسب با مابه التفاوت تورم داخلی و تورم جهانی هر سال اصلاح و تعدیل شود.

وی بر این باور است که این کار تا دو سال گذشته متاسفانه مورد بی توجهی قرار می گرفت و در این دو سال اخیر به جهت اینکه به واسطه تحریم ها امکان مسلط شدن دولت بر نرخ ارز نبود، نرخ ارز از کنترل بانک مرکزی خارج شد و در دو سال گذشته نیز علاوه بر سالیانه گذشته تورم های ۳۰ تا ۴۰ درصدی را داشتیم.

آل اسحاق با بیان اینکه نرخ ارز بی ثبات و بازار ارز غیر قابل پیش بینی مخرب اقتصاد کشور است، در رابطه با قیمت واقعی ارز نیز گفت: اگر بخواهیم واقعیات اقتصاد کشور و تورم ۳۰ تا ۴۰ درصد را نادیده بگیریم نرخ ارز باید ۱۲۲۶ باشد اما همه می دانیم که این امر شدنی نیست.
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات