انتخابات اتحادیه املاک تهران دیروز برگزار و مصطفی قلی خسروی برای چهار سال آینده به عنوان رییس اتحادیه املاک استان تهران انتخاب شد.

به گزارش افکارنیوز ، روز گذشته انتخابات رییس و هیات مدیره اتحادیه املاک استان تهران برگزار شد و هفت عضو هیات مدیره از میان ۱۰۰ کاندیدا انتخاب شدند.

اعضای هیات مدیره به ترتیب مصطفی قلی خسروی، حسام عقبایی، فرجی، نسرین آپیور، مرادزاده، کوپایی و آذری انتخاب شدند.

در این دوره از انتخابات، اعضای هیات مدیره به غیر از یک نفر تمامی ثابت و مجددا رای آورده اند.

آذری این فرد جدید هیات مدیره است که به جای مددی انتخاب شده است.

انتخابات هیات مدیره و رییس اتحادیه املاک هر چهار سال یکبار توسط اعضای اتحادیه انجام می شود.
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات